Keskustelutilaisuus JHS Sanastotyö-hankkeesta 10.12.2009

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisuudessa toimiva JHS-jaosto järjesti keskustelutilaisuuden JHS Sanastotyö-suositusluonnoksesta 10.12. kello 12:00-16:00 Säätytalolla (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki).

 

JHS Sanastotyö -hankkeen tavoitteena on laatia suositus, joka linjaa julkishallinnon käyttöön toteutettavan JHS metatietovaraston (Metadata Registry) tuottamista, hallintaa ja ylläpitoa. Suosituksen painopiste tulee olemaan teknisissä, määrämuotoisissa ohjeistuksissa. Kuvattavia asioita ovat muun muassa käsitteiden nimeäminen, määritelmät, metatiedot ja muut tarvittavat tiedot.

 

Tavoitteena on julkishallinnon toiminnassa ja tietojärjestelmissä käytettävien käsitteiden yhdenmukainen kuvaaminen, mikä parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietojen haettavuutta. Suositustyön tavoitteisiin kuuluu lisäksi määritellä julkishallinnon perinteisen sanastotyön hallinnointia ja organisointia siten, että sanastotyössä kuvattavat käsitteet ovat helposti siirrettävissä tai linkitettävissä JHS Metatietovarastoon.

 

Työryhmässä ovat toimineet:

 

Mikael af Hällström, Verohallinto, työryhmän vetäjä
Lasse Akselin, Tieto, työryhmän editori
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Jussi Heikkinen, XML Finland ry
Juha Helansuo, Kansaneläkelaitos
Konstantin Hyppönen, TIKESOS
Arto Ikonen, Väestörekisterikeskus
Virpi Itäluoma-Ahdeoja, Patentti- ja rekisterihallitus
Pauli Kartano, ValtIT/VM
Heljä Keskitalo, Logica
Leena Kononen, Tulli
Pekka Kuittinen, Valtioneuvoston kanslia
Hanna Matikka, Valtiokonttori
Simo Tanner, Kuntaliitto

 

 

 

Ohjelma

 

12:00 Tulokahvit

 

12:30 Tilaisuuden avaus

  • JHS-sihteeri Pekka Niemi, valtiovarainministeri
  • Ylitarkastaja Mikael af Hällström, verohallitus, työryhmän vetäjä

 

A: 13:00 Saksan XÖV/XRepository -esittely

B: 13:00 Luonnoksen esittely, keskustelua

  • Konsultti Lasse Akselin, Tieto Oyj, työryhmän editori

 

14:00 Kahvitauko

 

A: 14:30 Luonnoksen esittely, keskustelua

  • Konsultti Lasse Akselin, Tieto Oyj, työryhmän editori

B: 14:30 Keskustelu jatkuu

 

15:45 Yhteenveto

 

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Yritämme saada vierailevan puhujan Saksasta. Mikäli näin käy, ohjelma noudattaa vaihtoehtoa A.

 Puheenvuorot