Keskustelutilaisuus JHS-suositusluonnoksesta Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alainen JHS-jaosto järjestää palautekierroksen käynnistys- ja keskustelutilaisuuden JHS-suositusluonnoksesta Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet 19.11.2014 kello 12:30-16:00 valtiovarainministeriön Paja-auditoriossa, osoitteessa Mariankatu 9, Helsinki.

 

Ohjelma:

12:30 - 13:00   Ilmoittautuminen, kahvi         

13:00 - 13:10   Tervetuloa                           
Pekka Niemi, valtionvarainministeriö
13:10 - 13:40   Suositusluonnoksen sisältö
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos                          
13:40 - 14:10   URI:n tuottamisen prosessi, RDF-skeema          
Kai Koistinen, Maanmittauslaitos                          
14:10 - 14:40   Kahvitauko     
14:40 - 15:10   Esimerkki uudelleenohjauksen teknisestä toteutuksesta
Marko Kauppi, Tampereen kaupunki                          
15:10 - 15:40   Yksilöivien tunnisteiden julkaiseminen muille kuin INSPIRE-aineistoille
Pekka Sarkola, työryhmän editori, Poscon Oy                          
15:40 - 16:00   Keskustelu / kysymyksiä                                      
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
 

Taustaa:

INSPIRE-direktiivin ja direktiivin toimeenpanosääntöjen tarkoituksena on tietojen yhteiskäytön edistäminen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa ja rekistereiden yhteiskäytön edistäminen julkishallinnossa. Osana direktiivin toimeenpanoa on kansallisten järjestelmien mukaisten tunnistekäytäntöjen yhdenmukaistaminen. Yhteentoimivuuden varmistamiseksi INSPIRE-direktiivi velvoittaa, että yksilöivät tunnisteet julkaistaan HTTP URI -muodossa. Suositus määrittelee URI-polun rakenteen tunnisteiden julkaisemiseen ja uudelleenohjauksen käytänteet sekä ohjeistaa niiden toteuttamista ja elinkaarisääntöjen laatimista. Lisäksi esitellään yksilöivien tunnisteiden hyödyntämistä ja käyttötapausesimerkkejä. Suosituksen mukaan HTTP URI -muotoisten tunnisteiden rakennemallia tulee soveltaa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaa laajemmin koko julkishallinnossa tietojen yksilöintiin ja linkittämiseen.
 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt.
 
Tilaisuuden videotaltiot esitysdioineen ovat vuoden ajan osoitteessa 
 

 

Esitysmateriaalit:

Tilaisuuden ohjelma

Suositusluonnoksen sisältö / Esa Tiainen

URI:n tuottamisen prosessi / Kai Koistinen

Esimerkki uudelleenohjauksen teknisestä toteutuksesta / Marko Kauppi

Yksilöivien tunnisteiden julkaiseminen muille kuin INSPIRE-aineistoille / Pekka Sarkola

Loppukeskusteluaiheita

 

Suositusluonnos liitteineen:

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet -suositusluonnos

Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

Liite 2. Esimerkki tiedontuottajan URI-palvelun teknisestä toteutuksesta

Liite 3. Elinkaarisääntöjen muodostaminen

Liite 4. Yksilöivien tunnisteiden julkaiseminen muille kuin INSPIRE-aineistoille

Liite 5. Käyttötapausesimerkkejä

Liite 6. Yksilöivät tunnisteet INSPIRE-aineistoissa

 

 

Tervetuloa!

 

Pekka Niemi

jhs-sihteeri(at)jhs-suositukset.fi

puh. 02955 30298

 


» Muut uutiset