JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa paikkatiedon yksilöivien tunnusten yhtenäinen rakenne ja niiden julkaiseminen koneluettavassa muodossa sekä johdonmukaiset menettelyt uudelleenohjauksiin tunnuksia käytettäessä. Tämän ohella tavoitteena on INSPIRE-vaatimusten sovittaminen olemassa oleviin tunnuskäytäntöihin ja niitä koskeviin JHS-suosituksiin.

 
Myös yhdistetty tieto (Linked data) edellyttää nimiavaruuksien ja URI-rakenteen sopimista ja järjestämistä kansallisella tasolla, jolloin yhteiskunnan tietoresursseista saadaan suurimmat hyödyt julkishallinnon palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon laajaan hyödyntämiseen koko yhteiskunnassa.
 
Yksilöivien URI-tunnusten julkaiseminen ilmentymätason lisäksi myös kohdetyyppi- eli käsitetasolla mahdollistaa paikkatietoinfrastruktuuriin rajapintapalvelun, jonka avulla voi hakea ontologian käsitteitä ja niiden välisiä suhteita sekä käsitteiden avulla niihin liittyvää paikkatietoa.

Hanketyyppi

Uusi suositus.


Dokumentit


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Esa Tiainen, Maanmittauslaitos

Työryhmän editorit: Pekka Sarkola, Poscon Oy ja Kai Koistinen, Maanmittauslaitos

Työryhmän jäsenet:

Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Marko Kauppi, Tampereen kaupunki

Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto

Lassi Lehto, Geodeettinen laitos

Niina Ahtonen, Geologian tutkimuskeskus

Ismo Lahtinen, Suomen ympäristökeskus

Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus on hyväksytty JUHTAn kokouksessa 1.9.2015.


Valmistuu

Syksyllä 2015


Tietoja päivitetty

2015-09-05