JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa –suosituksen päivityshanke

 

Hankkeen tavoitteena on päivittää palvelutietojen ryhmittely paremmin nykyaikaisia semanttisia verkkoratkaisuja ja tarpeita palvelevaksi.

 


Suosituksessa laaditaan palvelutietojen ryhmittelyn kuvaus julkisen hallinnon verkkopalveluiden rakentamista varten. Palvelutietojen ryhmittely auttaa Internet-palvelun suunnittelijaa rakentamaan palvelun asiakaslähtöisesti ja loogisesti siten, että tieto on löydettävissä verkkopalvelusta helposti, nopeasti ja ilman, että asiakkaan tarvitsee tietää, mikä taho tuottaa kyseisen tiedon tai vastaa palvelun järjestämisestä. Näin verkkopalvelua käyttävä asiakas löytää tarvitsemansa tiedon tai palvelun ilman, että hänen tarvitsee tietää kuka palvelua hallinnoi tai tuottaa.
 
Suositus auttaa järjestämään verkkopalvelussa käytettävän tiedon siten, että se on käyttäjän näkökulmasta yksinkertaisesti saatavilla ja tarvittaessa kytketty myös muualla samassa tai muissa verkkopalvelussa olevaan samaa aihepiiriä koskevaan tietoon (semanttisuus). Suositus auttaa verkkopalvelun suunnittelijaa rakentamaan palvelunsa siten, että tieto sijaitsee vain yhdessä paikassa ja se on helposti ja automaattisesti kytkettävissä myös muualla verkossa olevaan tietoon.

 

 


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit


Työryhmä

 

Eero Hyvönen, Aalto yliopisto (TKK)
Elisa Kettunen, Kuntaliitto, hankkeen vetäjä
Raija Korhonen, Kuopion kaupunki
Outi Meriläinen THL
Marianne Mustajoki, Espoon kaupunki
Pasi Mustonen, Vantaan kaupunki
Jyrki Niekkamaa, Proactum
Leila Oravisto, Helsingin kaupunki
Suvi Pietikäinen, Netum konsultointi Oy, editori
Milla Puumanen, Affecto
Auli Sarvikivi, Valtiokonttori, Suomi.fi
Teuvo Savikko, Espoon kaupunki
Katri Seppälä, TSK
Osma Suominen, Aalto yliopisto (TKK)
Pirjo Tuomola, THL
Riikka Väyrynen, THL

 


Tilanne

Hanke on päättynyt. Hyväksytty JUHTAssa 28.2.2013.


Valmistuu

Vuonna 2013


Tietoja päivitetty

2013-03-01