JHS-jaoston kokous 62 (5/2014)

Aika: 24.10.2014 kello 12-15

Paikka: Jakovara 1+2, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9

 

Läsnä:

Timo Ketola, Alavuden kaupunki, puheenjohtaja  x

Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto  -

Outi Hermans, Helsingin kaupunki  x

Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy  x

Pasi Halme, Lahden kaupunki  x

Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos  x

Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö  -

Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö  x

Jari Kallela, valtiovarainministeriö  -

Markku Heikura, Verohallinto  -

Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus  x

Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto ry  x

Saana Seppänen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  -

Pekka Niemi, valtiovarainministeriö, sihteeri  x

Anna Tuominen, Netum konsultointi Oy  x

 

Vieraat:

Raimo Porttikivi

Olavi Köngäs, Netum konsultointi Oy

 

Muistio

 

1.    Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
2.    Edellisen kokouksen muistio
Päätös: merkittiin 15.8.2014 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3.    JHS-suositusluonnokset
Käsiteltiin yksi JHS-suositusluonnos:
 
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) –päivitys [JHS166]
Alustajat: Raimo Porttikivi ja Olavi Köngäs
 
Palautekierros järjestettiin 28.1.2014–21.3.2014 (1. vaihe) ja 1.8.2014–30.8.2014 (2. vaihe). Palautteita saatiin seuraavasti:
 
Palaute
1. vaihe
  1. vaihe
Hyväksyminen muutoksitta
3
2
Hyväksyminen muutoksin
31
6
Ei kantaa
5
1
Vastustava
1
0
 
 
 
 
 
 
 
Päätös: työryhmä on tehnyt hyvää työtä, mutta JHS-jaosto pyytää sitä vielä täsmentämään liitettä 4 tekijänoikeuksien osalta yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Maanmittauslaitoksen kanssa.
 
4.    Vuoden 2015 työsuunnitelma
JHS-jaosto aloitti 15.8.2014 pitämässään työpajassa vuoden 2015 työsuunnitelman valmistelun. Tätä työsuunnitelmaluonnosta on täydennetty työpajan jälkeen seuraavasti:
  • JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa
    • Tarkistetaan päivitystarve. Ajantasaisuustarkistuspäivä on 28.2.2015.
  • Kuntien palkkakoodisto (Kuntatieto)
    • Hanke-ehdotus hyväksytty 5/2014.
Päätös: lisätään JHS 152:n päivitys. JHS 166:sta pidetään seminaari. Näin täydennetty työsuunnitelma hyväksyttiin JUHTAn käsiteltäväksi.
 
5.    JHS-suosituskyselyn sisällön täydentäminen
Työpajassa kerätyistä kysymyskohteista on tehty ensimmäinen versio. Täydennetään suositusten käyttökyselyä erityisesti mahdollisten haastatteluiden kysymysten osalta.
 
Päätös: suositukset jaotellaan kyselyssä valmistumis- ja päivitysajankohdan mukaan.
 
6.    JHS-hankkeet
Työryhmän käsittelyssä palautekierroksen jälkeen:
 
JHS XXX Avoimen tietoaineiston käyttölupa
  • Odottaa Creative Commonsin lisenssivalitsimen käännöksen valmistumista, sen jälkeen JUHTAn käsittelyä.
JHS XXX TOS-rakenne ja xml-skeema
  • Valmistelun jatko odottaa JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokitus –luonnosta.
JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOS-malli
  • Valmistelun jatko odottaa JHS XXX  Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokitus –luonnosta.
Palautekierroksella olevat suositusluonnokset:
 
JHS 153 ja JHS 154 päivityshanke (JHS XXX EUREF-FIN-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa – JHS 153 –päivitys, 1. vaihe; JHS 154 on tarkoitus saada palautekierrokselle 10-11/2014.)
JHS XXX Kuntien tililuettelo
 
Työryhmävaiheessa olevat suositushankkeet:
 
JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia
JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokitus
JHS 168 Videoneuvottelupalveluiden käyttö ja yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa
JHS XXX Toimipaikkatieto
JHS 176 päivityshanke: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen
JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -päivityshanke
JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet
JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot
 
Päätös: merkittiin tiedoksi.
 
7.    Muut aktiviteetit
JUHTAn syysseminaari järjestetään 14.11.2014 Kuntatalolla. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kutsu jaostojen jäsenille.
 
JHS-suosituksista järjestetään miniseminaari Paikkatietomarkkinoilla 5.11.2014.
 
JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet -luonnoksesta järjestetään keskustelutilaisuus 19.11.2014.
 
8.    Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää lausuntopalvelu.fi:tä palautekierroksissa.
Tunnistautumista palautteenannon yhteydessä ei pidetty ongelmallisena.
 
9.    Seuraava kokous
Päätös: seuraava kokous pidetään 21.11. 12–15 valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1+2.
 
10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:52.

 

Kokouksen materiaalit: