JHS-jaoston kokous 61 (4/2014)

Aika: 15.8.2014 kello 10-11

Paikka: Katajanokan Kasino, kabinetti Pilotti, Laivastokatu 1, Helsinki


Läsnä:

Timo Ketola, Alavuden kaupunki, puheenjohtaja -

Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto x

Outi Hermans, Helsingin kaupunki -

Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy x

Pasi Halme, Lahden kaupunki -

Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos x

Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö -

Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö x

Jari Kallela, valtiovarainministeriö x

Markku Heikura, Verohallinto x

Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus x

Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto ry x

Saana Seppänen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry x

Pekka Niemi, valtiovarainministeriö, sihteeri x

Anna Tuominen, Netum konsultointi Oy x

 

Vieraat:

Heikki Talkkari, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö

Marjut Salokannel


Muistio

 

1.   Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
 
Timo Ketolan ollessa estynyt kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Kallela.
 
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: hankesuunnitelma käsiteltiin ennen suositusluonnosta.
 
2.   Edellisen kokouksen muistio
 
Päätös: merkittiin 23.5.2014 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.

 

3. JHS-hankesuunnitelmat
 
Käsiteltiin yksi hankesuunnitelma.
 
JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia
Hanke-ehdotus on hyväksytty 14.3.2014.
Alustaja: Jani Heikkinen
 
Päätös: hankesuunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin käynnistää hanke. Hankkeessa huomioidaan myös yritysten verotukseen liittyvä XBRL-kehitys.

 

4.   JHS-suositusluonnokset
 
Käsiteltiin yksi JHS-suositusluonnos.
 
JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa [ATKL]
Alustajat: Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel
 
Materiaaleissa on viitteellisenä myös Creative Commons 4.0:n epävirallinen käännös.
Lopullisen käännöksen Creative Commons Suomi on luvannut julkaista 21.8. mennessä.

Palautekierros järjestettiin 30.9.–8.11.2013 (1. vaihe) ja 26.11.–18.12.2013 (2. vaihe). Palautteita saatiin seuraavasti:
 
Palaute
  1. vaihe
  1. vaihe
Hyväksyminen muutoksitta
3
0
Hyväksyminen muutoksin
13
0
Ei kantaa
1
0
Vastustava
0
0
 
 
 
 
 
 
 
Päätös: luonnos hyväksyttiin JUHTAn käsittelyyn, kun Creative Commons Suomi on julkaissut lisenssin suomenkielisen version ja luonnokseen on tehty vastaavat tekstimuutokset.

 

5.   JHS-hankkeet
 
Valmistuneet suositukset
 
JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet -päivitys
  • JUHTA hyväksyi luonnoksen suosituksena JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 11.6.2014.
Työryhmän käsittelyssä palautekierroksen jälkeen
 
JHS XXX TOS-rakenne ja xml-skeema
JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien TOS-malli
JHS XXX Avoimen tietoaineiston käyttölupa
 
Palautekierroksella olevat suositusluonnokset
 
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) (2. vaihe)
 
Työryhmävaiheessa olevat suositushankkeet
 
JHS 168 Videoneuvottelupalveluiden käyttö ja yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa
JHS XXX Toimipaikkatieto
JHS XXX Kuntien tililuettelo
JHS 153 ja JHS 154 päivityshanke
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen -päivityshanke
JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen -päivityshanke
JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokitus
JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet
JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot
 
JHS XXX Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa
  • Työryhmälle haetaan uutta vetäjää.
Päätös: merkittiin hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
6.   Muut asiat
 
Ei muita asioita.
 
7.   Seuraava kokous
 
Päätös: seuraava kokous pidetään 24.10. kello 12-15 valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1.
 
8.   Kokouksen päättäminen
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.46.

 

 

Kokouksen materiaalit: