JHS-jaoston kokous 59 (2/2014)

Aika: 14.3.2014 kello 12-15

Paikka: valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1

 

Läsnä:

Timo Ketola, Alavuden kaupunki, puheenjohtaja  -

Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto  x

Outi Hermans, Helsingin kaupunki  x

Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy  -

Pasi Halme, Lahden kaupunki  -

Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos  x

Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö  -

Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö  x

Jari Kallela, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja  x

Markku Heikura, Verohallinto  -

Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus  x

Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto ry  x

Saana Seppänen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  -

Pekka Niemi, valtiovarainministeriö, sihteeri  x

Anna Tuominen, Netum konsultointi Oy  x

 

Vieraat:

Heikki Talkkari, valtiovarainministeriö

Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos

Matti Pesu, Liikennevirasto

Tommi Karttaavi, valtiovarainministeriö

 

Muistio

 

1.   Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
 
Timo Ketolan ollessa estynyt kokouksen puheenjohtajana toimi Jari Kallela.
 
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Antero Karppisen sijaan Matti Pesu esittelee JHS-suositusluonnoksen Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi.
 
2.   Edellisen kokouksen muistio
 
Päätös: merkittiin 24.1.2014 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3.   Jäsenmuutokset ja muut JUHTA-asiat
 
JUHTA päätti kokouksessaan 5.2.2014 seuraavista jäsenmuutoksista:
      Elisa Kettunen toimii Suomen Kuntaliiton edustajana 31.3.2014 asti.
      Saana Seppänen toimii Suomen Standardisoimisliiton edustajana.
      Tarja Myllymäki toimii Maanmittauslaitoksen edustajana.
 
Samassa kokouksessa JUHTA hyväksyi vuoden 2014 työsuunnitelman.
 
Päätös: merkittiin tiedoksi.
 
4.   JHS-suositusluonnokset
 
Käsiteltiin kaksi JHS-suositusluonnosta:
 
JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen [J134]
Alustaja: Paavo Häikiö
 
Päätös: luonnos hyväksyttiin JUHTAn käsittelyyn esitetyllä JHS-numerolla 187. Koska suosituksen hyväksyntä ja jo voimaan tullut kiinteistöasetuksen muutos tekevät suosituksen JHS 138 Kiinteistötunnus, määräalatunnus ja kyuttöoikeusyksikkötunnus tarpeettomaksi, esitetään JUHTAlle JHS 138 lakkauttamista.
 
JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi [DIGI]
Alustaja: Matti Pesu
 
Päätös: luonnos hyväksyttiin JUHTAn käsittelyyn esitetyllä JHS-numerolla 188.
 
5.   JHS-hankesuunnitelmat
 
Käsiteltiin yksi hankesuunnitelma.
 
JHS 104 Rakennustunnus -päivityshanke
Hanke on hyväksytyssä työsuunnitelmassa.
Alustaja: Reko-Aleksi Renvik
 
Päätös: hankesuunnitelma hyväksytään sähköisellä menettelyllä tarvittavien jatkoselvitysten jälkeen.
 
6.   JHS-hanke-ehdotukset
 
Käsiteltiin yksi hanke-ehdotus.
 
JHS xxx: Kuntien XBRL-taksonomia
Alustaja: Tommi Karttaavi
 
Päätös: hanke-ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin valmistella hankesuunnitelma.
 
7.   JHS-hankkeet
 
Työryhmän käsittelyssä palautekierroksen jälkeen  
 
JHS XXX eAMS-rakenne ja xml-skeema (2. vaiheen jälkeen)
JHS XXX Avoimen tietoaineiston käyttölupa (2. vaiheen jälkeen)
 
Palautekierroksella olevat suositusluonnokset
 
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) (1. vaihe)
JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen peri-aatteet (2. vaihe)
 
Työryhmävaiheessa olevat suositushankkeet
 
JHS XXX Kuntien tililuettelo
JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot
JHS XXX Toimipaikkatieto
JHS 176 päivityshanke: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen
JHS XXX Julkisen hallinnon yhteinen tuki- ja ylläpitotehtävien eAMS-malli
JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet
JHS 153 ja JHS 154 -päivityshanke
JHS 168 Videoneuvottelupalveluiden käyttö ja yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa
 
JHS XXX Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa
      Työryhmälle haetaan uutta vetäjää.
 
Päätös: merkittiin hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
8.   Muut asiat
 
Marraskuun kokouksessa käsiteltiin JHS-suositusten muutostarpeita ja silloin todettiin, että JHS 106 ja JHS 110 voidaan lakkauttaa, mikäli VRK ja Itella eivät vastusta. VRK on selvitellyt asiaa eikä vastusta näiden lakkauttamista.
 
Keskusteltiin JHS-suositusluonnosten palautteiden rakenteesta. JHS-suositusluonnosten palautteet on ryhmitelty hyvin, mutta olisiko mahdollista lisätä yksi sarake, josta näkyisi, mistä palaute on tullut. Tämä helpottaisi palautteiden käsittelyä hallinnonaloittain. Todettiin, että palautekoosteessa ei tarkoituksellisesti anneta vastaajien nimiä, jotta palautteet käsiteltäisiin neutraalisti.
 
Päätös: merkittiin tiedoksi.
 
9.   Seuraava kokous
 
Päätös: seuraava kokous pidetään 23.5. kello 12–15 valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1.
 
10.Kokouksen päättäminen
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.17.

 

 

Kokouksen materiaalit: