JHS-jaoston kokous 57 (5/2013)

Aika: 15.11.2013 klo 12-15

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, kokoushuone B 3.4

 

Läsnä:

Timo Ketola, Alavuden kaupunki, puheenjohtaja  x

Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto  x

Outi Hermans, Helsingin kaupunki  x

Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy  x

Pasi Halme, Lahden kaupunki  x

Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto ry  x

Antti Saarikoski, Maanmittauslaitos  x

Elina Huttunen, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  x

Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö  x

Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö  -

Jari Kallela, valtiovarainministeriö  x

Markku Heikura, Verohallinto  x

Reko-Aleksi Renvik, Väestörekisterikeskus  x

Pekka Niemi, valtiovarainministeriö, sihteeri  x

Anna Tuominen, Netum konsultointi Oy  x

 

Vieraat:

Outi Örn, sosiaali- ja terveysministeriö  x

Irma-Leena Notkola, Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki  x


Muistio:

 

1.   Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Päätös: esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
2.   Edellisen kokouksen muistio
Päätös: merkittiin 6.9.2013 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3.   JHS-hankesuunnitelmat
Käsiteltiin kaksi hankesuunnitelmaa:
 
JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen -päivitys
Alustaja: Outi Örn
Päätös: päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma ja käynnistää hanke.
 
Rekisteritiedon metatiedot
Alustaja: Irma-Leena Notkola
Päätös: päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma ja käynnistää hanke.
 
4.   Perustietovarantojen rajapintojen standardisointisuositus
JUHTA on kokouksessaan 31.10.2013 tehnyt aloitteen JHS-jaostolle perustietovarantojen rajapintasuosituksen valmistelusta.
Alustaja: Tommi Karttaavi
Päätös: päätettiin nimetä hankkeen vastuuhenkilöksi Tommi Karttaavi ja valmistella hankesuunnitelma.
 
5.   Suositusten muutostarpeet
JHS-suosituksista
 • JHS 104 Rakennustunnus
 • JHS 106 Postiosoite
 • JHS 109 Huoneiston tunniste
 • JHS 110 Kuntien numerotunnus
 • JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet
 • JHS 133 Hakemistotiedot ja niiden ylläpito
 • JHS 134 Kaava-, tonttijako- ja rakennuskieltotunnukset
 • JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot
 • JHS 138 Kiinteistötunnus, määräalatunnus ja käyttöoikeusyksikkötunnus
 • JHS 142 Vuokraoikeuden laitostunnus ja vuokra-aluetunnus
 • JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot
 • JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa
 • JHS 146 Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus
 • JHS 147 Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu
on tehty analyysi, jossa selvitettiin suositusten ajantasaisuus, suositusten suhde voimassa olevaan lainsäädäntöön ja suositusten normatiivisuus informaatio-ohjauksen tarkoituksessa. Analyysin yhteydessä kunkin suosituksen osalta annettiin ehdotus tarvittavista toimenpiteistä.
 
Suositusten tilanne on tällä hetkellä seuraava:
 • JHS 129: päivityksessä
 • JHS 133: odottaa hankesuunnitelmaa päivityksestä
 • JHS 134: päivityksessä
 • JHS 138: päivityksessä (käytännössä muuttuu tarpeettomaksi)
 • JHS 142: päivityksessä
 • JHS 145: JHS 183 on jo korvannut tämän
Päätökset:
 • JHS 104: Väestötietojärjestelmään ollaan toteuttamassa pysyvää rakennustunnusta. Muutoksen pitäisi valmistua vuoden 2014 aikana, jolloin nykyinen JHS 104 on vanhentunut. Pysyvä rakennustunnus kuuluu mieluummin valtioneuvoston asetukseen väestötietojärjestelmästä (128/2010, 23 §). Selvitetään VRK:n kanssa tämän suosituksen tarpeellisuus. Ellei mitään ilmene, käynnistetään lakkauttamisprosessi.
 • JHS 106: selvitetään VRK:n ja Itellan kanta tähän suositukseen ja ellei vastustusta, käynnistetään lakkauttamisprosessi
 • JHS 109: selvitetään VRK:n kanta tähän suositukseen ja ellei vastustusta, käynnistetään lakkauttamisprosessi
 • JHS 110: selvitetään VRK:n kanta tähän suositukseen ja ellei vastustusta, käynnistetään lakkauttamisprosessi
 • JHS 135: asetetaan ajantasaisuuden tarkistuspäiväksi 31.12.2018
 • JHS 143: käynnistetään lakkauttamisprosessi
 • JHS 146: päivitetään
 • JHS 147: käynnistetään lakkauttamisprosessi

6.   Kauden 2013-2016 toimintasuunnitelma

Käsiteltiin työpajan, sen jälkeisen kommentointikierroksen ja JUHTAn syysseminaarin perusteella päivitetty toimintasuunnitelma. Tehtiin JUHTAlle ehdotus siitä, miten hankkeet priorisoidaan.
 
Ehdotus priorisoinnin lähtökohdiksi:
 1. Kestävyysvajeeseen vaikuttaminen: aiheet, mistä saadaan nopeasti selvää säästöä.
 2. Hallitusohjelman kärkihankkeisiin liittyvät aiheet kuten palveluväylä ja avoin tieto.
 3. Suosituskannan laadun ylläpito eli nykyisten siivoaminen, tiivistäminen ja päivitys.
 4. Uudet hankeaihiot.
Päätös: päätettiin päivittää toimintasuunnitelma kohdan 5 päätösten mukaisesti ja viedä JUHTAn käsittelyyn mukana ehdotus siitä, miten hankkeet priorisoidaan. Priorisointiehdotus on liitteenä (JHS-hankkeiden priorisointi).
 
7.   JHS-hankkeet
JHS XXX eAMS-rakenne ja xml-skeema
 • Luonnos on palautekierroksella.
JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa
 • Luonnos on työryhmän käsittelyssä palautekierroksen ensimmäisen vaiheen jälkeen.
JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet -suosituksen päivityshanke
 • Luonnos on palautekierroksella.
JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet
 • Hanke on käynnissä.
JHS XXX Julkisen hallinnon tuki- ja ylläpitotehtävien eAMS-malli
 • Hanke on käynnissä.
JHS XXX Kuntien tililuettelo
 • Hanke on käynnissä.
JHS XXX Toimipaikkatieto
 • Hanke on käynnissä.
JHS 153 ja JHS 154 päivityshanke
 • Hanke on käynnissä.
JHS 168 Videoneuvottelupalveluiden käyttö ja yhteentoimivuus julkishallinnon palveluissa -päivitys
 • Hanke on käynnissä.
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)
-päivitys
 • Hanke on käynnissä.
JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
 • Luonnoksesta järjestetään uusi palautekierros viikolla 47.
JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen
 • Luonnos on palautekierroksella.
Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Projektisalkun hallinta”)
 • Työryhmälle on löydetty uusi vetäjä, työryhmän kokoaminen on käynnissä.
Päätös: merkittiin hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
8.   Muut asiat
Valtiovarainministeriön edustajaksi Tommi Oikarisen tilalle on nimetty Jari Kallela.
 
Paikkatietomarkkinoilla pidettiin 6.11. paikkatietoaiheinen JHS-seminaari. Tilaisuus keräsi kaikenkaikkiaan yli 70 vierasta.
 
JHS-jaoston joululounas järjestetään 13.12.2013 klo 12. Myös Reino Ruotsalainen kutsutaan mukaan.
 
JIT-ehdot ovat parhaillaan päivityksessä ja päätettiin, että niitä käsitellään JHS-jaoston seuraavassa kokouksessa ennen palautekierroksen käynnistämistä.
 
9.   Seuraava kokous
Tämä oli syyskauden viimeinen kokous. Päätettiin kevätkauden 2014 kokousajankohdat.
 
JUHTA kokoontuu kevätkaudella 2014 seuraavasti:
 • 5.2.
 • 9.4.
 • 11.6.
JHS-jaosto kokoontuu kevätkaudella 2014 seuraavasti:
 • 24.1. kello 12–15
  • vuoden 2014 työsuunnitelman valmistelu
  • päivitetyt JIT-ehdot
  • JHS 179 päivitystilanne
 • 14.3. kello 12–15
 • 23.5. kello 12–15
10.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

 

Kokouksen materiaalit: