JHS-jaoston kokous 52 (3/2012)

Aika: 9.11.2012 12.00 – 15.00
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, 6. krs, nh. Tera
 
Läsnä:
Timo Ketola, Alavuden kaupunki, pj  x
Pekka Niemi, VM, sihteeri  x
Jukka Uusitalo, VM  x
Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto  x
Teemupekka Virtanen, STM
Heli Lehtinen, Verohallinto  x
Anne Valkama, VRK  x
Reino Ruotsalainen, MML  x
Heikki Laaksamo, TIEKE
Kai Karsma, TEM  x
Leena Kerola-Korhonen, Oulun kaupunki
Outi Hermans, Helsingin kaupunki  x
Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy  x
Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto  x
Elina Huttunen, SFS  x
Anna Tuominen, Netum konsultointi Oy  x
 
Vieraat:
Markku Poutanen, Geodeettinen laitos
Olavi Köngäs, Netum konsultointi Oy
Saija Ylönen, Tilastokeskus
Anne Väänänen, Tilastokeskus
Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto
Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö
 

Muistio

 
1.   Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Tommi Oikarisen alustamat 4 hanke-ehdotusta käsiteltiin kokouksen aluksi.
 
2.   Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Merkittiin 11.5.2012 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
3.   JHS-suositusluonnokset
Käsiteltiin yksi JHS-suositusluonnos:
 
Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaatistossa
Alustaja: Markku Poutanen
Luonnos oli palautekierroksella 26.3.2012 – 27.4.2012. Palautteita saatiin seuraavasti:
  • Yhteensä 13
  • Hyväksyntä ilman muutoksia: 6
  • Hyväksyntä muutosehdotuksin: 6
  • Ei kantaa: 1
  • Vastustava: 0
Päätös: Luonnos hyväksyttiin JUHTAn käsiteltäväksi.
 
4.   JHS-hankesuunnitelmat
Käsiteltiin kaksi hankesuunnitelmaa:
 
JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) –päivitys
Alustaja: Olavi Köngäs
Hanke on hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa.
Päätös: Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma ja käynnistää hanke.
 
Luokitusten koontisuositus
Alustaja: Saija Ylönen
Hanke on hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa.
Päätös: Päätettiin hyväksyä hankesuunnitelma ja käynnistää hanke.
 
5.   JHS-hanke-ehdotukset
Käsiteltiin seitsemän hanke-ehdotusta:
 
Kuntien tililuettelo
Alustaja: Tommi Oikarinen
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu. Hankkeen vetäjä jäi vielä auki, se päätetään hanke­suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
 
Kuntien tehtäväluokitus
Alustaja: Tommi Oikarinen
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu. Hankkeen vetäjä jäi vielä auki, se päätetään hanke­suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
 
Kuntien palveluluokitus
Alustaja: Tommi Oikarinen
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu. Hankkeen vetäjä jäi vielä auki, se päätetään hanke­suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
 
Toimipaikkatieto
Alustaja: Tommi Oikarinen
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu. Hankkeen vetäjä jäi vielä auki, se päätetään hanke­suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
 
Julkisen hallinnon tuki- ja ylläpitotehtävien eAMS
Alustaja: Mikko Eräkaski
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu.
 
eAMS-rakenne
Alustaja: Mikko Eräkaski
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hanke­suunni­telman valmistelu.
 
Tietosuojasensitiivisten sähköisten dokumenttien käsittely
Alustaja: Pirjo Ilola
Päätös: Päätettiin hyväksyä hanke-ehdotus ja aloittaa hankesuunnitelman valmistelu. Hankkeen vetäjä jäi vielä auki, se päätetään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
 
6.   JHS-hankkeet
Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Projektisalkun hallinta”)
Hankkeelle on löytynyt potentiaalinen uusi vetäjä, mutta asia ei ole vielä vahvistunut.
 
Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Luonnoksen odotetaan valmistuvan 5/2013.
 
Kaavan pohjakartan laatiminen
Luonnos odottaa palautekierroksen aloittamista.
 
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -päivityshanke
Palautekierros käynnistetään 11/2012.
 
JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa –päivitys (kaavailtu JHS 183)
Luonnos palautettiin JUHTAn kokouksessa 22.5.2012 takaisin valmisteluun, tällä hetkellä odottaa tietomallin viimeistelyä ja viimeisten kommenttien käsittelyä.
 
JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä –päivitys
JUHTA hyväksyi luonnoksen suositukseksi 22.5.2012.
 
Päätös: Merkittiin hankkeiden tilanne tiedoksi. Varaudutaan julkaisemaan JHS 183 –luonnos yhteentoimivuusportaalissa epävirallisena luonnoksena ilman JHS-leimaa.
 
7.   Muut asiat
JHS-pienkorjaukset
JHS-suosituksiin on päivitetty valtiovarainministeriön uusi vaihteen numero.
 
JHS-käsitteistön harmonisointi
Ensimmäisen vaiheen käsittely (harmonisointi, tarkastus ja kommentointi) on valmis, kommentoitu versio on TSK:lla jatkovalmistelussa.
 
Työryhmäohjelmistopilotti
JHS-valmistelussa pilotoidaan työryhmäohjelmistoa. Pilotti on kaksivuotinen, sen aikana kerätään kokemuksia ja lisätietoa tarvittavista ominaisuuksista.
 
Päätös: merkittiin tiedoksi.
 
8.   Seuraava kokous
Tämä oli toimikauden viimeinen kokous.
 
9.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:17.
 
 
Kokouksen materiaalit