Palautepyyntö: JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHS-jaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta Avointen tietoaineistojen käyttölupa.
Suosituksen tavoitteena on harmonisoida julkisen hallinnon käytäntöjä tiedon luovuttamisessa. Suositus kuvaa Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin sovellettavan, kansainvälisesti yhteentoimivan avointen tietoaineistojen käyttöluvan soveltamisohjeineen tiedon uudelleen käyttöä varten. Käyttölupa helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhtenäistää siihen liittyviä käytäntöjä.
 
Käyttöluvan tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevia tietoaineistoja voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että tietoaineistojen lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Käyttölupa antaa oikeudellisen pohjan tietoaineistojen vapaalle ja korvauksettomalle käytölle ja jatkojalostamiselle maailmanlaajuisesti.
 
Kun tietoaineistoja käytetään uusissa sovelluksissa, sovelluksesta täytyy käydä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle tietoaineistolle ja mihin muokkaajalla on oikeudet. Muokkaajan oikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen tietoaineiston käyttöä. Käyttöluvasta käy myös selkeästi ilmi, että silloin kun tietoaineisto ei ole tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaamaa tai tietty käyttö ei ole luvanvaraista, mitään käyttölupaa ei tarvita.
 
Käyttölupa ei koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai henkilötietoja tai muussa lainsäädännössä salassa pidettäviksi määriteltyjä tietoja.
 
Suosituksen kohteena on Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa, jonka lopullinen sananmuoto vahvistuu loka-marraskuussa. Käyttöluvan tämänhetkinen versio löytyy täältä (englanninkielinen). Suomenkielinen käännös tehdään sen jälkeen, kun käyttölupa on lopullisesti hyväksytty. Tästä huolimatta pyydämme jo nyt palautetta JHS-suositusluonnokseen.
 
Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän vetäjä Anne Kauhanen-Simanainen (anne.kauhanen-simanainen(at)vm.fi).
 
Palautteen antaminen
Palautekierroksen ensimmäinen vaihe on päättynyt.
 
Materiaalit

 


» Muut uutiset