Keskustelutilaisuus 14.10.2009 JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa -suosituksen päivityksestä

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisuudessa toimiva JHS-jaosto järjesti keskustelutilaisuuden JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa -suosituksen päivityksestä 14.10. klo 12.00 - 15.00 Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

 

Suositus astui voimaan 8.6.2004 ja sen voimassaoloaika päättyy 31.12.2009. Suositusta on päivitetty vastaamaan muuttuneita normeja. Keskeinen tavoite päivitetylle suositukselle on tarjota suosituksia SÄHKE2-määräyksen mukaisen toiminnallisuuden käyttöönottoon julkishallinnon organisaatioissa.

 

Päivityshankkeen työryhmässä ovat toimineet:

 

Maaret Botska, Kuntaliitto

Päivi Happonen, Kansallisarkisto, työryhmän vetäjä

Mikael Himanka, Avain Technologies, työryhmän editori

Mirja Loponen, Kunnallisarkistoyhdistys

Annastiina Rautio, Valtiontalouden tarkastusvirasto

Juho Rännäli, Tullihallitus

Toini Salmenkivi, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

Tomi Voutilainen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

 

Ohjelma

klo 12.00 - 12:15 Tilaisuuden avaus

 - Kehittämisjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto

klo 12.15 - 13:30 Suosituksen esittely, palautekeskustelu

 - Konsultti Mikael Himanka, Avain Technologies, työryhmän editori

klo 13.30 - 14:00 Kahvi

klo 14:00 - 14:45 Palautekeskustelu ja kommentit

klo 14.45 - 15:00 Tilaisuuden päättäminen

  

Tilaisuuden materiaalit


» Muut uutiset