JHS-uutiskirje 5/2018

Uusia suosituksia

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) hyväksyi 23.10.2018 pitämässään kokouksessaan seuraavat JHS-suositukset:

JHS 206 Maakuntien palveluluokitus

Suosituksessa esitetään maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Määrittelyssä esitetään yksi luokitus, jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu voidaan sovittaa vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistaa tietojen vertailukelpoisuus.

 

Maakuntien palveluluokitus -suosituksessa kuvataan yhteiset määritelmät palveluista ja yhteydet yleisiin hierarkioihin. Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eivätkä ne sisällä hierarkioita. Maakunnat voivat itse luoda hierarkioita oman tarpeensa mukaisesti.

 

Palveluluokitusta voidaan hyödyntää kaikissa maakunnissa ja se on laadittu siten, että palveluissa otetaan huomioon lainsäädännön maakunnille asettamat tehtävät. Lisäksi palveluluokituksessa otetaan huomioon olemassa oleva julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG (ks. JHS 186), maakuntien taloustilastoinnin vaatimukset ja muut tiedon käsittelyyn kehitetyt luokitukset (mm. asiakirjallisen tiedon käsittelyn luokitukset, toimialaluokitukset). Suositus koskee maakuntien palveluita vuodesta 2020 alkaen.

JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Suositus määrittelee suositukset maakunnan, sen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä maakunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelosta sekä tililuettelon käytöstä tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen.

 

Maakuntatieto-ohjelman päätavoitteita on maakuntien tietohuoltoa kehittämällä aikaan saada yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut käytännöt maakuntien talous- ja toimintatietojen kansallisessa tietotuotannossa ja tietojen jakelussa.

 

Suositus on tarkoitettu maakunnille sekä niiden liikelaitoksille ja taseyksiköille. Suosituksessa huomioidaan myös maakuntakonsernin näkökulma.

JHS 208 Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma

Suositus ohjaa maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimista siten, että eri ministeriöiden tietotarpeet ja tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti.

 

JHS-suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään velvoitetta (MaakuntaL 96 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa, sekä varmistetaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan erityisesti julkisen talouden suunnitelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen.

 

Suositus on tarkoitettu maakunnille sekä niiden liikelaitoksille ja taseyksiköille. Suosituksessa huomioidaan myös maakuntakonsernin näkökulma.

JHS 209 Maakuntien taloustietojen raportointi

Suosituksella ohjataan maakuntien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys maakuntien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

 

Suositus on tarkoitettu maakunnille sekä niiden liikelaitoksille ja taseyksiköille. Suosituksessa huomioidaan myös maakuntakonsernin näkökulma.

 

 


» Muut uutiset