JHS-uutiskirje 2/2017

Uusi suositus: JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) hyväksyi 8.6.2017 pitämässään kokouksessa uuden suosituksen JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus. Palveluluokitusta käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, tilastoinnissa sekä talouden tunnuslukujen esittämisessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden tulojen ja menojen sekä investointien luokitteluun. Luokitusta käytetään kuntien palvelutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ohjaukseen sekä palveluiden tuotteistamiseen.

 

Suositus tulee kunnissa käyttöön vuoden 2019 alusta ja on osana talousraportointia 2020 toteutettavassa raportoinnissa (vuoden 2019 tiedot). Suosituksen ruotsinkielinen käännös valmistuu syksyn 2017 aikana. Koska suosituksen ylläpito vaatii käytännössä vuosittaisia toimenpiteitä, tullaan sen ylläpitovastuu siirtämään valtiovarainministeriöön perustettavalle julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmälle (VM049:00/2017, tällä hetkellä vielä suunnitteilla).

 

Tänä keväänä on käynnistynyt vastaava palveluluokitushanke myös tuleville maakunnille. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 alkupuolella. Lisäksi käynnissä ovat hankkeet kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskennasta, maakuntien kustannuslaskennasta, kuntien ja maakuntien tililuettelosta, talousarviosta ja taloustietojen raportoinnista sekä XBRL-taksonomian laajennus maakuntiin ja päivitys kuntien taksonomian osalta. Lisätietoja hankkeista löytyy JHS-järjestelmän verkkopalvelusta, osoitteesta http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects

 

Suositusten käyttöönoton tueksi järjestetään koulutusta ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Tulevista koulutuksista tiedotetaan valtiovarainministeriön sivuilla.

 

 


» Muut uutiset