JHS-uutiskirje 1/2019

Päivitettyjä suosituksia

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) hyväksyi 5.9.2019 pitämässään kokouksessaan seuraavat päivitetyt JHS-suositukset:

JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000

Suosituksen terminologiaa on päivitetty ja yhdenmukaistettu muiden paikkatietoalan JHS-suositusten, Geoinformatiikan sanaston ja INSPIRE-direktiivin kanssa. Lisäksi päivityksessä kuvattiin muunnokset vanhoista korkeusjärjestelmistä (NN, N43, N60) kansainvälisesti yhteensopivaan korkeusjärjestelmään (N2000).

 

Tehtyjen päivitysten jälkeen suositus on helppolukuisempi ja sen terminologia vastaa muita suosituksia ja ohjeita. Suosituksessa kuvattujen muunnosten avulla voidaan muuan muassa paremmin hyödyntää vuosikymmenten aikana kerättyjä vedenkorkeustietoja. Lisäksi esimerkiksi vesilakiin liittyvissä hallinto-oikeuksien päätöksissä on määritetty korkeustietoja vanhoissa korkeusjärjestelmissä.

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

Suosituksen terminologiaa on päivitetty ja yhdenmukaistettu muiden paikkatietoalan JHS-suositusten, Geoinformatiikan sanaston ja INSPIRE-direktiivin kanssa. Päivityksessä myös määriteltiin karttatiiliruudukot erityisesti kuntien käyttämille koordinaattijärjestelmille. Näiden kunnat voivat toteuttaa ja käyttää WMTS-rajapintapalveluja ilman erillisiä koordinaattimuunnoksia. Päivityksessä laadittiin myös ohjeet paikkatietopeitteiden kyselypalvelujen (WCS) toteuttamiseksi.

 

Tehtyjen päivitysten jälkeen suositus on helppolukuisempi ja sen terminologia vastaa muita suosituksia ja ohjeita. Suosituksen noudattaminen mahdollistaa yhdenmukaisten paikkatietojen rajapintapalvelujen toteuttamisen ja hyödyntämisen eurooppalaisella tasolla.

 


» Muut uutiset