Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa -suosituksesta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alainen JHS-jaosto järjestää seminaarin JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa –suosituksesta 25.3.2015 kello 12:30–16:00 valtiovarainministeriön Paja-auditoriossa osoitteessa Mariankatu 9, Helsinki.

 
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on hyväksynyt kuntien ja valtion avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi kansainvälisen Creative Commons 4.0 –käyttöluvan (CC BY 4.0). Käyttölupasuosituksella halutaan helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen hyödyntämistä ja yhtenäistää avoimen datan lisensoinnin käytäntöjä.
 
Avoin data tarkoittaa julkisia tietoaineistoja, joita kuka tahansa voi käyttää vapaasti eri tarkoituksiin luvallisesti ja maksutta. Avointa dataa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan aina koneluettavassa muodossa, jotta sitä olisi helppo jatkokäyttää. Yhtenäinen käyttölupa antaa varmuuden siitä, että tiedon jatkokäyttäjällä on oikeus vapaasti hyödyntää käyttöluvan kohteena olevia julkisia aineistoja.
 
Creative Commons on kansainvälisesti tunnustettu, ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla.
 
Suosituksen mukaan lisensoitua dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta, ja sitä saa jatkojalostaa maailmanlaajuisesti. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Käyttölupa ei kuitenkaan koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja.
 
Suositus tukee valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelman toimia. Ohjelma vauhdittaa julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista kansalaisten ja yritysten käyttöön. 15.9.2014 julkaistiin kansallinen dataportaali Avoindata.fi, jonne kerätään julkisen hallinnon avoimia tietoaineistoja.
 
Ohjelma:
 
12:30 - 13:00                    Ilmoittautuminen, kahvi        
 
13:00 - 13:10                Tervetuloa
Pekka Niemi, valtiovarainministeriö
 
13:10 – 14:20                Julkinen data saataville: käyttöluvan tarkoitus, sisältö ja käytännön soveltaminen
Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö
Marjut Salokannel, OTT
 
Mikä on Creative Commons? – Tarmo Toikkanen, Aalto-
                 yliopisto
 
14:20 - 14:40                Kahvitauko
 
14:40 - 15:30                    Kokemuksia ja suunnitelmia: tiedon avaajien näkökulma
-          Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelu – Tanja Lahti
-          Ilmatieteen laitos – Maija-Liisa Honkola
-          Tilastokeskus – Heli Mikkelä
                                   Keskustelu – Anne Kauhanen-Simanainen
 
15:30 - 15:40                Avoindata.fi tukee käyttölupaa
Kristiina Puharinen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
 
15:40 - 16:00                Keskustelu / kysymyksiä
                                   Anne Kauhanen-Simanainen
 
 
Tilaisuuden videoinnit
 
Tilaisuuden videoinnit esitysdioineen ovat katsottavissa 26.3.2016 asti täällä.
 
Esitysmateriaalit
 

Ohjelma

 

Julkinen data saataville: käyttöluvan tausta ja tarkoitus

 

Avointa dataa turvallisesti: JHS-suosituksen sisältö ja käytännön soveltaminen

 

Mikä on Creative Commons?

 

Kokemuksia ja suunnitelmia: tiedon avaajan näkökulma

Avoindata.fi tukee käyttölupaa

 

 

 

Pekka Niemi

jhs-sihteeri(at)jhs-suositukset.fi

puh. 02955 30298


» Muut uutiset