Palautepyyntö: Julkisen hallinnon standardisalkku -suositusluonnoksesta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alaisuudessa toimiva JHS-jaosto pyytävät palautetta Julkisen hallinnon standardisalkku –suositusluonnoksesta.

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisuutta koordinoidaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä, jonka avulla yhteentoimivuuteen pyritään mm. yhteisistä standardeista sopimalla. Tässä suosituksessa määritellään julkisen hallinnon standardisalkku, eli kokoelma standardeja tai muita vastaavia eritelmiä, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa.

 

Standardeilla ja muilla niihin verrattavilla eritelmillä on suuri vaikutus tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja niissä olevien tietojen semanttisen yhteismitallisuuden toteutumiseen. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämisessä, erityisesti tietojärjestelmien ja niiden välisen yhteentoimivuuden kehittämisessä.

 

Lisätietoja

 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän vetäjä Tommi Karttaavi (tommi.karttaavi(at)kuntaliitto.fi).

 

 

Palautteen antaminen

 

 

Pyydämme antamaan palautteet 31.8.2011 mennessä käyttämällä palautteen antamista varten laadittua verkkolomaketta tai SSL-suojattua lomaketta.

 

Muulla tavoin annetut palautteet eivät pääse mukaan koosteeseen, joka muodostetaan automaattisesti tietojärjestelmästä.

 

Erillisellä lomakkeella voi myös ehdottaa standardeja lisättäväksi salkkuun.

 

 

Materiaalit

Julkisen hallinnon standardisalkku -suositusluonnos

Liite 1 Standardilista


» Muut uutiset