Palautepyyntö: JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot -suositusluonnos

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot.

 

Tässä suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason metatiedoista. Metatietoihin sisältyy myös rekistereissä olevan tiedon laatua sekä sen julkisuutta ja käyttörajoitteita kuvaavia tietoja. Suosituksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen käytäntö rekisteritiedon kuvailulle ja osaltaan tukea rekisteritiedon elinkaaren hallintaa. Yhtenäinen metatieto helpottaa ja tehostaa kertaalleen kerättyjen rekisteritietojen hyödyntämistä muiden viranomaisten toiminnassa ja muussa jatkokäytössä sekä turvaa tietojen säilymisen ymmärrettävinä myös pysyvää säilyttämistä varten.

 

Suositus sisältää menettelyjä, jotka edellyttävät nykyisten rekisterinpidon käytäntöjen muuttamista. Erityisen olennainen muutos varsinaisen kuvausmenettelyn ohella liittyy tilanteeseen, jossa rekisterin tietoja siirretään aktiivivaiheesta historialliseen vaiheeseen. Suosituksen mukaan näissä tilanteissa historialliseen vaiheeseen siirtyvistä tiedoista syntyy uusi rekisteri toisin kuin nykytilanteessa.


Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Irma-Leena Notkola, irma-leena.notkola(at)narc.fi tai suosituksen editori Pekka Nieminen, pekka.nieminen(at)netum.fi.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

JHS XXX Rekisteritiedon metatiedot

Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

 


» Muut uutiset