Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -suositusluonnoksesta

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHS-jaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014). Tämä suositus koostuu sen liitteenä olevista sopimusehdoista (8 liitettä). Suositus korvaa Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot vuodelta 2007 (JIT 2007).
 
JHS166-työryhmä on laatinut ehdotuksen JIT2007-sopimusehdot korvaaviksi JIT2014-sopimusehdoiksi seuraavista lähtökohdista:

 

> Pyritään lähemmäksi IT2010- ja JYSE-ehtoja

 • Yhteensovitusta IT2010-ehtojen kanssa on tehty teknisissä kohdissa
 • Yhteensovitusta JYSE 2009 Palvelut -ehtojen kanssa on tehty kaupallisten ehtojen osalta

> Kevennetään Yleisiä ehtoja

 • Määritelmiä siirretään erityisehtoihin
 • Hankinnan kohteesta riippuvia asioita siirretään erityisehtoihin

> Ei laadita erillistä soveltamisohjetta, vaan lyhyt käyttöohje jokaisen ehdon alkuun

 

> Valmisohjelmistoehdoista luovutaan, koska niitä ei ole käytännössä voitu käyttää

 • Valmisohjelmistojen käyttöehdot ovat ohjelmistovalmistajan ehdot

> Tarvitaan uusia erityisehtoja

 • Pilvipalvelut, joista fokus on ohjelmistopalveluissa (SaaS)
 • Tilaajan sovellukset ketterillä menetelmillä
  • Tilaajan sovellusten erityisehdot ovat puhtaasti ns. vesiputousmallin mukaisten projektien näkökulmasta
  • Ketterillä menetelmillä toteutettavat projektit poikkeavat merkittävästi vesiputousmallin mukaisista mm. tilaajan roolin, muutosten ja hyväksymisen osalta
 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö
  • Lisäehdot, joita käytetään tilaajan sovellusta koskevien erityisehtojen kanssa
Lisätietoja
Lisätietoja antavat tarvittaessa työryhmän vetäjä Raimo Porttikivi (rjportti(at)gmail.com) tai työryhmän editori Olavi Köngäs (olavi.kongas(at)netum.fi).
 
Palautteen antaminen
Palautekierros on päättynyt.
 
Materiaalit

 


» Muut uutiset