Palautepyyntö: JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli: Rakennukset ja rakenteet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli: Rakennukset ja rakenteet.

 

Suosituksen tavoitteena on kehittää rakennusten ja rakenteiden paikkatietojen hallintaa julkisessa hallinnossa. Päämääränä on, että julkisen hallinnon eri organisaatioiden tuottamat rakennusten ja rakenteiden paikkatiedot olisivat yhdenmukaisia ja laadukkaita koko Suomen kattavalta alueelta. Tämä suositus koskee avoimena julkaistavaa kansallisen tason paikkatietoaineistoa. Käsitemalli koostuu liitteissä esitetyistä osista, jotka ovat: luokitus, valintakriteerit, ominaisuustiedot laatusääntöineen, UML-mallit, geometrioiden muodostamisohjeet ja elinkaarisäännöt.

Suosituksen asiasisältö on liitteissä. Tämä menettely mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa voidaan järjestää päivitysprosesseja liitteille erikseen. Näin suosituksen ajantasaisuus voidaan varmistaa mahdollisimman keveillä päivitysprosesseilla.

 

Toivomme, että omassa organisaatiossanne välitätte tiedon palautemahdollisuudesta myös niille tahoille, joiden harkintanne mukaan katsotte olevan mahdollisia palautteen antajia. Palautteissa toivomme mainittavan korjausta vaativan kohdan lisäksi myös konkreettisen korjaavan ehdotuksen sekä lyhyen perustelun. Rakentavalla palautteellanne on suuri merkitys. Aiheesta järjestetään myös webinaari 18.9.2018.

 

Palautepyynnön julkaisuhetkellä JHS 186 -suosituksessa viitataan vielä vuoden 1994 rakennusluokitukseen. Tämä johtuu siitä, että Tilastokeskus ei ole vielä julkaissut uutta rakennusluokitusta. Tilanne korjataan heti, kun uusi luokitus on julkaistu – mahdollisesti vielä palautekierroksen aikana.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Pekka Luokkala, pekka.luokkala(at)maanmittauslaitos.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi, sekä tiedottamiseen palautekierroksen 2. vaiheen alkamisesta. Puhelinnumeroa käytetään samaten mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Suositusluonnos liitteineen (zip-tiedosto)

 

 


» Muut uutiset