JHS XXX Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi

Hanke tarvitaan, jotta tulevista maakunnista saadaan tuotetuksi yhdenmukaista taloustietoa. Suosituksessa maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen tuottaminen ohjeistetaan raportoinnin ja päätöksenteon kannalta tarpeelliselta tasolta yhtenäiseksi ja vertailukelpoiseksi.

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhdenmukaisella tavalla maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi valtion ja maakuntien päätöksentekoon sekä varmistaa nopea ja automatisoitu tiedon tuottaminen. Suositus tulee koostumaan kolmesta osasta: tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi. Näiden sisältö tulee vastaamaan vastaavia kunnista ja kuntayhtymistä annettuja tai työn alla olevia suosituksia soveltuvin osin ja näitä suosituksia tullaan myös käyttämään pohjana maakuntien suosituksessa.

 

Hankkeen yhteydessä tullaan myös päivittämään tarvittavin osin kunnille ja kuntayhtymille annetut suositukset sekä varmistamaan, että maakuntien ja kuntien ja kuntayhtymien suositukset on synkronoitu siltä osin kuin se on mahdollista. Hankkeen edetessä tulee arvioida, voidaanko kuntia ja kuntayhtymiä sekä maakuntia koskevat suositukset yhdistää yhdeksi suositukseksi, jossa olisi omat osionsa kunnille ja kuntayhtymille sekä maakunnille.


Hanketyyppi

Uusi suositus (3 kpl)


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 20.11.2017

Palautekoosteet (1. vaihe) 2.1.2018:

Työryhmän vastineet 1. vaiheen palautteisiin 23.2.2018:

Palautepyyntö (2. vaihe) 5.3.2018

 

Palautekoosteet (2. vaihe) 20.3.2018:

Työryhmän vastineet 2. vaiheen palautteisiin 14.5.2018:

Allaolevat työryhmän tuotokset hyväksytään kesällä/syksyllä 2018:

 

Maakuntien tililuettelo (luonnos) 16.5.2018

Liite 1. Maakuntien tilien luettelo (luonnos) 16.5.2018

Liite 2. Kaavio arvonalentumisesta (luonnos) 14.5.2018

JHS-tilikartan sanasto (luonnos) 17.5.2018

 

Maakuntien talousarvio- ja -suunnitelma (luonnos) 14.5.2018

Liite 1. Käsikirja (luonnos) 14.5.2018

JHS-tilikartan sanasto (luonnos) 17.5.2018

 

Maakuntien taloustietojen raportointi (luonnos) 14.5.2018

Liite 1. Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot (luonnos) 14.5.2018

Liite 2. Investointierittelyt (luonnos) 14.5.2018

JHS-tilikartan sanasto (luonnos) 17.5.2018


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Vesa Lappalainen, vesa.lappalainen(at)vm.fi

Työryhmän editori: Marja-Liisa Ylitalo, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Anne Halttunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

Eija Tolonen-Manninen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Jari Aho, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Marja-Leena Kauppinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/KYS

Pauliina Klemetti, Tampereen kaupunki

Petra Kinnula, Sosiaali- ja terveysministeriö

Tarja Fogelholm, Espoon kaupunki/konsernihallinto

Tuula Hämäläinen, Kunnan Taitoa

Pasi Leppänen, Ernst & Young Oy

Lea Vuorinen, Tilastokeskus

Mia Hokkanen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Sirpa Väänänen, HUS/HUS-Servis talouspalvelukeskus

Atte Virtanen, Tilastokeskus

Anne Melanen, Valtiokonttori

Jukka Hytönen, valtiovarainministeriö

Leena Raittinen, valtiovarainministeriö

Jussi Lammassaari, valtiovarainministeriö

Niina Huotari, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

Virpi Vuorinen, valtiovarainministeriö


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Kesällä/syksyllä 2018


Tietoja päivitetty

2018-05-17