JHS XXX Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi

Hanke tarvitaan, jotta tulevista maakunnista saadaan tuotetuksi yhdenmukaista taloustietoa. Suosituksessa maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen tuottaminen ohjeistetaan raportoinnin ja päätöksenteon kannalta tarpeelliselta tasolta yhtenäiseksi ja vertailukelpoiseksi.

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhdenmukaisella tavalla maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi valtion ja maakuntien päätöksentekoon sekä varmistaa nopea ja automatisoitu tiedon tuottaminen. Suositus tulee koostumaan kolmesta osasta: tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi. Näiden sisältö tulee vastaamaan vastaavia kunnista ja kuntayhtymistä annettuja tai työn alla olevia suosituksia soveltuvin osin ja näitä suosituksia tullaan myös käyttämään pohjana maakuntien suosituksessa.

 

Hankkeen yhteydessä tullaan myös päivittämään tarvittavin osin kunnille ja kuntayhtymille annetut suositukset sekä varmistamaan, että maakuntien ja kuntien ja kuntayhtymien suositukset on synkronoitu siltä osin kuin se on mahdollista. Hankkeen edetessä tulee arvioida, voidaanko kuntia ja kuntayhtymiä sekä maakuntia koskevat suositukset yhdistää yhdeksi suositukseksi, jossa olisi omat osionsa kunnille ja kuntayhtymille sekä maakunnille.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Marja-Liisa Ylitalo, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Tilastokeskus

STM/THL

Anne Melanen, Valtiokonttori

Valtiovarainministeriö

Kunta/Kuntayhtymä/Maakunta


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Alkuvuonna 2018.


Tietoja päivitetty

2017-01-27