JHS XXX Maakuntien palveluluokitus

Maakuntien palveluluokitussuositushankkeessa laaditaan maakuntien palveluluokitus, joka kuvaa maakuntien tulevia palveluita. Hankkeessa tehtävän määrittelyn tarkoituksena on luoda yksi luokitus jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu saadaan sovitettua vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistettua tietojen vertailukelpoisuus.

 

Palveluluokituksen tavoitteena on kuvata maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin siten, että maakunnan tulot ja menot pystytään kokonaisuudessaan kohdentamaan yksittäiselle palvelulle. Palveluluokitus laaditaan siten, että niissä otetaan huomioon lainsäädännön asettamat tehtävät maakunnille.

 

Luokituksen avulla tulee pystyä kuvaamaan tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen. Hankkeessa huomioidaan muut olemassa olevat ja kehitettävät toimialakohtaiset palveluluokitukset.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Janika Keinänen, janika(at)owalgroup.com

 

Työryhmän jäsenet:

Tilastokeskus

Suomen Kuntaliitto

THL

KEHA-keskus

SM tai YM

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtiovarainministeriö

Maakuntauudistuksen projektiryhmä


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Alkuvuonna 2018.


Tietoja päivitetty

2017-01-27