JHS 206 Maakuntien palveluluokitus

Maakuntien palveluluokitussuositushankkeessa laaditaan maakuntien palveluluokitus, joka kuvaa maakuntien tulevia palveluita. Hankkeessa tehtävän määrittelyn tarkoituksena on luoda yksi luokitus jota voidaan sovittaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Tällä tavalla toiminnan palvelukohtainen tarkastelu saadaan sovitettua vastaamaan yhdenmukaisesti tiedolla johtamisen käyttötarkoituksia ja varmistettua tietojen vertailukelpoisuus.

 

Palveluluokituksen tavoitteena on kuvata maakunnan palvelut julkisen hallinnon suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin siten, että maakunnan tulot ja menot pystytään kokonaisuudessaan kohdentamaan yksittäiselle palvelulle. Palveluluokitus laaditaan siten, että niissä otetaan huomioon lainsäädännön asettamat tehtävät maakunnille.

 

Luokituksen avulla tulee pystyä kuvaamaan tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen. Hankkeessa huomioidaan muut olemassa olevat ja kehitettävät toimialakohtaiset palveluluokitukset.

 


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 20.11.2017

Palautekooste (1. vaihe) 3.1.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 6.3.2018

Palautepyyntö (2. vaihe) 6.3.2018

Palautekooste (2. vaihe) 22.3.2018

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 30.4.2018

 

Allaolevat työryhmän tuotokset hyväksytään syksyllä 2018:

Suositusluonnos ja liite 1 (odottaa hyväksymiskäsittelyä) 21.6.2018


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Mia Toivanen, mia(at)owalgroup.com

 

Työryhmän jäsenet:

Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

Hanna Talka, sisäministeriö

Markku Huuki, Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveysvirasto

Karen Asplund, Tilastokeskus

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto

Lea Vuorinen, Tilastokeskus

Mia Hokkanen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Sirpa Väänänen, HUS/HUS-Servis talouspalvelukeskus

Leea Kallio, Helsingin kaupunki

Nina Knape, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Satu Villa, Maaseutuvirasto

Sirpa Honni, Helsingin kaupunki

Leena Raittinen, valtiovarainministeriö

Tuomo Mäki, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus julkaistiin 23.10.2018.


Valmistuu

Syksyllä 2018


Tietoja päivitetty

2018-10-23