JHS XXX Maakuntien kustannuslaskenta

Suositus tuotetaan osana hallitusohjelman osana sote- ja maakuntauudistusta sekä maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän työtä (VM037:12/2016). Työn pohjana on myös Kuntatieto-ohjelmassa tehty työ, jonka päätavoitteita ovat kuntien ja kuntayhtymien tietohuoltoa kehittämällä aikaan saada yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut käytännöt kuntien ja kuntayhtymien kansallisessa tietotuotannossa ja tietojen jakelussa.

 

Suosituksen avulla maakuntien kustannuslaskennan käytäntöjä pyritään yhtenäistämään ja näin ollen pystytään tuottamaan vertailukelpoista tietoa maakuntien taloudesta. Kustannuslaskennan yhtenäistäminen edellyttää tietojen standardointia ja standardien käytön yhtenäistämistä.

 

Hankkeessa laaditaan määritys maakuntien kustannuslaskennasta sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 23.1.2018

Palautekooste (1. vaihe) 1.3.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 9.4.2018

Palautepyyntö (2. vaihe) 12.4.2018

Palautekooste (2. vaihe) 27.4.2018

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 7.5.2018


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Markku Mölläri, markku.mollari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Mikko Mehtonen, mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi


Työryhmän jäsenet:

Antti Väisänen, sosiaali- ja terveysministeriö

Heini Koskenvuori, Pohjois-Savon shp

Petri Matveinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pirkko Heikkinen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky

Veera Vepsäläinen, HUS/Yhtymähallinto

Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto

Hanna Talka, sisäministeriö

Markku Huuki, Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveysvirasto

Karen Asplund, Tilastokeskus

Pasi Leppänen, Ernst & Young Oy

Lea Vuorinen, Tilastokeskus

Marjo Lääperi, Eksote

Pauliina Pussinen, valtiovarainministeriö

Leena Raittinen, valtiovarainministeriö

Ville Salonen, valtiovarainministeriö

Niina Huotari, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Kesällä/syksyllä 2018


Tietoja päivitetty

2018-05-07