JHS XXX Maakuntien kustannuslaskenta

Suositus tuotetaan osana hallitusohjelman osana sote- ja maakuntauudistusta sekä maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän työtä (VM037:12/2016). Työn pohjana on myös Kuntatieto-ohjelmassa tehty työ, jonka päätavoitteita ovat kuntien ja kuntayhtymien tietohuoltoa kehittämällä aikaan saada yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut käytännöt kuntien ja kuntayhtymien kansallisessa tietotuotannossa ja tietojen jakelussa.

 

Suosituksen avulla maakuntien kustannuslaskennan käytäntöjä pyritään yhtenäistämään ja näin ollen pystytään tuottamaan vertailukelpoista tietoa maakuntien taloudesta. Kustannuslaskennan yhtenäistäminen edellyttää tietojen standardointia ja standardien käytön yhtenäistämistä.

 

Hankkeessa laaditaan määritys maakuntien kustannuslaskennasta sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Mikko Mehtonen, mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi


Työryhmän jäsenet:

Valtiovarainministeriö

Tilastokeskus

THL ja/tai STM

Kuntaliitto

Maakunta/Kunta/Kuntayhtymä


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Keväällä 2018


Tietoja päivitetty

2017-01-27