JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

Hanke liittyy valtiovarainministeriön vetämän Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan (Kuntatieto-ohjelma), jonka tavoitteena on automatisoida ja tehostaa valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta.

 

Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on merkittävä yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen raportoinnin tarpeisiin.

 

JHS-järjestelmän hyöty kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia-standardoinnissa perustuu kuntien talous- ja toimintatietojen laajempaan standardointikokonaisuuteen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen sisältömääritystä, ylläpitokäytäntöjä ja parantaa keskinäistä käytettävyyttä tietohallinnon tehostamiseksi.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma

 

Kokousmuistiot:

Palautedokumentaatio:


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

Työryhmän editori: Elina Koskentalo, Tieke

Työryhmän jäsenet:

Markku Pankasalo, Tilastokeskus

Jussi Ritola, Tilastokeskus

Atte Virtanen, Tilastokeskus

Tuomas Paavola, Tilastokeskus

Heikki Leino, Tilastokeskus


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus on hyväksytty JUHTAn kokouksessa 14.10.2015.


Valmistuu

Loppuvuonna 2015.


Tietoja päivitetty

2015-10-14