JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomian päivitys

Kuntien toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, jotka ovat luoneet kehittämistarpeita kuntasektorin talouden seurannalle, tavoitteiden asettamiselle, taloustilastoinnille ja yleensä kuntien tietohuollolle. Kuntien johtamisen lisäksi kuntien taloutta kuvaavia tietoja tarvitaan laajasti eri tarkoituksiin eri ministeriöiden tarpeiden kohdistuessa pääasiassa oman hallinnonalaansa.


Raportointikäytäntöjen epäyhtenäisyys hankaloittaa taloustietojen välistä vertailua ja käyttöä päätöksenteon tarpeisiin. Tiedonkeruu on hidasta ja siihen käytettävät menetelmät vanhentuneita, työteliäitä sekä alttiita manuaalisille virheille. Tiedonkeruu ja raportointi pyritään automatisoimaan ja rakenteistamaan siten, että se on sekä ihmisluettavaa, että koneluettavaa ja muodostettavissa automatisoidusti raportoivien tahojen taloushallinnon järjestelmistä. Edellytyksenä tälle on harmonisoitu tililuettelo sekä muut luokitukset, joita käytetään kirjanpidon taustalla kuntasektorilla ja tulevissa maakunnissa.

 

Vuonna 2014-2015 kehitettiin JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo sekä JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia. Tämän jälkeen on kuitenkin havaittu, että tililuettelon JHS-suositusta tulee päivittää, jotta sen tietotaso olisi riittävä raportoinnille ja että erillisiä luokituksia täytyy myös kehittää.

 

JHS-järjestelmän hyöty kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomiastandardoinnissa perustuu kuntien talous- ja toimintatietojen laajempaan standardointikokonaisuuteen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen sisältömääritystä, ylläpitokäytäntöjä ja parantaa keskinäistä käytettävyyttä tietohallinnon tehostamiseksi.

 

Hanke liittyy valtiovarainministeriön asettamaan Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan (Kuntatieto-ohjelma), jonka tavoitteena on automatisoida ja tehostaa valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta. Lisäksi hanke liittyy valtiovarainministeriön asettamaan Maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän työhön, jossa yhtenä tavoitteena on saada aikaan maakunnille kuntien ja kuntayhtymiä vastaava raportoinnin XBRL-taksonomia.


Maakuntauudistuksen valmistelu on keskeytetty, joten suosituksen toisen vaiheen luonnoksessa tiedonkeruun sisällöistä on poistettu maakuntien sisällöt.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Päivitetty hankesuunnitelma 7.3.2018

Palautepyyntö (1. vaihe) 29.10.2018

Palautekooste (1. vaihe) 28.11.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 29.8.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 2.9.2019

Palautekooste (2. vaihe) 17.9.2019

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 19.11.2019

Ylimääräinen palautepyyntö 25.11.2019

Palautekooste (ylimääräinen palautekierros) 11.12.2019

Työryhmän vastine ylimääräisen palautekierroksen palautteeseen


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Denis Galkin, denis.galkin(at)vm.fi

Työryhmän editori: Elina Koskentalo, elina.koskentalo(at)tieke.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Jukka Suojanen, Tampereen kaupunki

Anne Melanen, Valtiokonttori

Atte Virtanen, Tilastokeskus

Jari Kosonen, Tilastokeskus

Leena Raittinen, valtiovarainministeriö

Miikka Vähänen, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

OKM ja/tai OPH

STM ja/tai THL


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus julkaistaan alkuvuoden 2020 aikana.


Valmistuu

Alkuvuonna 2020


Tietoja päivitetty

2020-05-29