JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Suositus koskee kuntien palveluluokitusta vuoden 2019 alusta alkaen. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista ja luokitusten soveltamisesta sekä mallin luokitusten jatkuvalle kehittämiselle ja ylläpidolle. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee esim. tilastointia ja johtamista. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen. Valtionhallinto käyttää luokitusta kuntiin kohdistuvassa tiedonkeruussa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös kuntien omaa tiedonkeruuta. Lisäksi yhdistämällä nyt useat valtion ja kunnan tiedonkeruutarpeet, se keventää kuntien raportointia nykyiseen verrattuna.

 

Luokituksen tehtävät ja palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti eikä se sisällä hierarkioita. Kunnat ja muut tiedonkäyttäjät voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda tarvittavia hierarkioita oman tiedonkeruunsa tueksi. Tuki- ja lisäpalvelut sekä avustukset ovat osa varsinaista palvelua ja kustannukset kohdennetaan varsinaiseen palveluun. Ulospäin myytäville ydinpalveluihin liittymättömille tuki- ja lisäpalveluille on omat yleiset palveluluokat.

 

Luokituksessa on huomioitu lainsäädännössä oleva tehtävä- ja palvelurakenne sekä julkisyhteisöjen keskeiset vastaavat luokitukset (esim. JHS 176, JHS 186, JHS 183), kuntien palvelutoiminnan johtamisen tietotarpeet sekä muut käynnissä olevat tiedon ohjaukseen liittyvät suositushankkeet.


Hanketyyppi

Uusi hanke


Dokumentit


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

Työryhmän editori: Mia Toivanen, Owalgroup Oy

Työryhmän jäsenet:

Hanna Salokaarto, Opetushallitus

Päivi Sannola, Turun kaupunki

Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry

Pirkko Heikkinen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Olli Seppänen, Tilastokeskus

Atte Virtanen, Tilastokeskus

Ari Virtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johanna Eerola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Riikka Väyrynen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (varajäsen)

Raili Oittinen, Kansallisarkisto


Tilanne

Hanke on päättynyt.


Valmistuu

Keväällä 2017


Tietoja päivitetty

2017-06-09