JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi.

 

Suosituksen tarkoituksena on edistää kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon toimintojen automatisointia, sekä edistää kuntien ja kuntayhtymien tietojen avoimuutta ja käytettävyyttä.

 

Suositusluonnos sisältää määrityksen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksen kokonaisuuden rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä ohjeet kunnille ja kuntayhtymille määrityksen käyttöä varten tilinpäätöstietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon. Suositukseen sisältyy myös erillinen sanasto-osio.

 

Suositusluonnos oli palautekierroksen 1. vaiheessa 4.4. - 4.5.2018 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tässä toisessa vaiheessa pyydetään vielä palautetta 1. vaiheen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suosituksen ja sen liitteiden päivitettyihin versioihin.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa hankkeen editori Marja-Liisa Ylitalo, mail: marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Päivitetty suositusluonnos ja liitteet sekä työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen (tiedoksi palautteenantajille) (zip-tiedosto)

 

 


» Muut uutiset