JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

Hankkeessa tuotetaan määritys kuntien talousarvion ja -suunnitelman rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä ohjeet ja suositukset kunnille ja kuntayhtymille määrityksen käyttöä varten.

 
Hanke on osa Kuntatieto-ohjelman toteutusta. Kuntatieto-ohjelmassa luodaan edellytykset parempien kuntapalveluita ja kuntien toimintaa kuvaavien tietojen tuottamiselle. Kuntatieto-ohjelmassa tehtävä valmistelu on edellytys, jotta kuntien palvelutuotannosta saadaan vertailukelpoisia taloustietoja päätöksenteon pohjaksi.

Hanketyyppi

Uusi suositus.


Dokumentit


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Markku Mölläri, valtiovarainministeriö, markku.mollari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry

Työryhmän jäsenet:

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto ry

Valtteri Mikkola, Turun kaupunki

Riikka Kilpi, Turun kaupunki

Anniina Ylä-Mattila, Tampereen kaupunki

Tuula Hämäläinen, Kunnan Taitoa Oy

Jari Laitinen, Mikkelin kaupunki

Eija Tolonen-Manninen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Martti Laitinen, Janakkalan kunta

Janne Papunen, KuntaPro Oy

Karolina Hentunen, Satakunnan sairaanhoitopiirin ky


Tilanne

Hanke on päättynyt.


Valmistuu

Lokakuussa 2016


Tietoja päivitetty

2016-10-26