Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma.

 

Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten.

 

Suosituksen sitovaan osaan sisältyvät valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerättävät tiedot sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätös- ja toimintakertomusyleisohjeen mukaiset talousarvion toteutumisvertailut. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon. Kohderyhmät voivat soveltaa ko. ohjeistusta muun muassa omien tietojärjestelmiensä ja organisoitumisensa mukaisesti.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 2.5.-13.6.2016 välisenä aikana. Palautetta antoi yhteensä 19 tahoa. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Aineisto löytyy kohdasta "Materiaalit" tämän sivun alalaidassa. Tässä palautekierroksen toisessa vaiheessa pyydetään kommentteja työryhmän vastineeseen.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Markku Mölläri (markku.mollari(at)vm.fi) tai suosituksen editori Marja-Liisa Ylitalo (marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi).

 

Palautteen antaminen

Palautteen anto on päättynyt.

 

Materiaalit

Työryhmän vastine JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusluonnoksen palautteeseen

 

Alkuperäinen suositusluonnos, josta palautteet on annettu

Liite 1. Käsikirja

 


» Muut uutiset