Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusluonnos

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) pyytää palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma.

 

Tällä suosituksella eli yhteisen rakenteen määrittelyllä edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten.

 

Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen sekä myöhemmin aloittavat maakunnat. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma.

 

Suosituksen sitovaan osaan sisältyvät valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerättävät tiedot sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätös- ja toimintakertomusyleisohjeen mukaiset talousarvion toteutumisvertailut. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon. Kohderyhmät voivat soveltaa ko. ohjeistusta muun muassa omien tietojärjestelmiensä ja organisoitumisensa mukaisesti.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Markku Mölläri (markku.mollari(at)vm.fi) tai suosituksen editori Marja-Liisa Ylitalo (marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi).

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusluonnos

Liite 1. Käsikirja

 


» Muut uutiset