JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

Suositus tuotetaan osana hallitusohjelman Kuntatieto-ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2012. Tämän hankkeen tarkoituksena on edistää kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon toimintojen automatisointia, sekä edistää kuntien ja kuntayhtymien tietojen avoimuutta ja käytettävyyttä tuottamalla yhdenmukaisella tavalla vertailukelpoista kustannustietoa kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoon sekä nopeuttaa ja automatisoida tiedon tuottamista.  

 

Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien taloushallintoon liittyvien tietojen kuvaamisella, rakenteistamisella ja sähköistämisellä tavoitellaan tuottavuushyötyjä kuntien ja kuntayhtymien laskentatoimessa, sekä tietoja käyttävien tahojen omissa tehtävissä. Hankkeessa laaditaan määritys kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskennan kokonaisuuden rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.

 


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Niina Huotari, niina.huotari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Heli Salmi, heli.salmi(at)netum.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Valtiovarainministeriö

Kuntaliitto

Tilastokeskus

OKM/OPH

Kunta/Kuntayhtymä


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Keväällä 2018


Tietoja päivitetty

2017-01-27