JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta

Suositus tuotetaan osana hallitusohjelman Kuntatieto-ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2012. Tämän hankkeen tarkoituksena on edistää kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon toimintojen automatisointia, sekä edistää kuntien ja kuntayhtymien tietojen avoimuutta ja käytettävyyttä tuottamalla yhdenmukaisella tavalla vertailukelpoista kustannustietoa kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoon sekä nopeuttaa ja automatisoida tiedon tuottamista.  

 

Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien taloushallintoon liittyvien tietojen kuvaamisella, rakenteistamisella ja sähköistämisellä tavoitellaan tuottavuushyötyjä kuntien ja kuntayhtymien laskentatoimessa, sekä tietoja käyttävien tahojen omissa tehtävissä. Hankkeessa laaditaan määritys kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskennan kokonaisuuden rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä esitetään kustannuslaskentaan tarvittavien laskentasääntöjen ja mallien perusteet ja ohjeet niiden käyttöön.


Hanketyyppi

Uusi suositus


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 23.1.2018

Palautekooste (1. vaihe) 1.3.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 9.4.2018

Palautepyyntö (2. vaihe) 11.4.2018

Palautekooste (2. vaihe) 25.4.2018

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 6.5.2018


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Markku Mölläri, markku.mollari(at)vm.fi

Työryhmän editori: Heli Salmi, heli.salmi(at)netum.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Anita Laine, Tampereen kaupunki

Minnamaria Korhonen, Keravan kaupunki

Jens Melfsen, Tilastokeskus

Karen Asplund, Tilastokeskus

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto

Assi Aalto, valtiovarainministeriö

Leena Raittinen, valtiovarainministeriö

Niina Huotari, valtiovarainministeriö

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Kesällä/syksyllä 2018


Tietoja päivitetty

2018-05-07