Palautepyyntö: JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli: Rakennukset ja rakenteet, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta muokatusta suosituksesta JHS 210 Paikkatiedon käsitemalli: Rakennukset ja rakenteet.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 10.9.-29.10.2018 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon.

 

Tämä on palautekierroksen toinen vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Pekka Luokkala, pekka.luokkala(at)maanmittauslaitos.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen
Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

 


» Muut uutiset