JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -päivityshanke

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen 1. versio hyväksyttiin 8.6.2017. Hankkeessa otettiin huomioon tuleva maakunta- ja sote -uudistus sillä tasolla, kun se oli tiedossa keväällä 2017. Hallituksen esitys koskien maakuntien perustamista on edennyt eduskuntaan keväällä 2017 ja hallitus on jättänyt eduskunnan lausuntojen perusteella muutosesityksiä ja muuta tarkentavaa sääntelyä. JHS 200 hankkeen jälkeen on käynnistetty JHS 206 Maakuntien palveluluokitushanke, jossa määritellään tarkemmin kunnista maakuntiin siirtyvät palvelut ja määrityksillä on vaikutuksia kuntien palveluluokituksen määrittelyihin.

 

Nykyinen JHS 200 Kuntien palveluluokitus ei täysin vastaa maakuntauudistuksen jälkeistä tilannetta ja käsitteiden määrittelyjä on täydennettävä yhteentoimivuusmallin vaatimusten mukaisiksi.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit

Hankesuunnitelma 15.5.2018

 

Kokousmuistiot:

Palautepyyntö (1. vaihe) 8.10.2018

Palautekooste (1. vaihe) 19.11.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 29.1.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 13.2.2019

Palautekooste (2. vaihe) 7.3.2019

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 7.5.2019

Ylimääräinen palautepyyntö 13.5.2019

Palautekooste (ylimääräinen palautepyyntö) 3.6.2019

Työryhmän vastine ylimääräiseen palautteeseen 25.6.2019

 

Tämänhetkinen versio suositusluonnoksesta (odottaa hyväksymiskäsittelyä lokakuussa 2019 ja siihen saakka muutokset ovat mahdollisia):

 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus, luonnos 19.6.2019

Liite 1. Palveluluokitus ja yhteydet muihin keskeisiin luokituksiin, luonnos 28.8.2019

 

Liitteen 1 tiedetyt puutteet: vastaavuustaulukot välilehdillä päivitettävä, lyhenteet tarkastettava ja lisättävä karkeille palveluluokille ennen Juhtan hyväksyntäkokousta 9.10.2019.

 

Liitteen 1 päivitys 28.8.2019: Poistettu palveluluokka Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, joka oli päällekkäinen kahden muun ympäristönsuojelu-luokan kanssa.


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Denis Galkin, valtiovarainministeriö

Työryhmän editori: Minnamaria Korhonen, Suomen Kuntaliitto

 

Työryhmän jäsenet:

Petri Härkönen, Pälkäneen kunta

Miia Murole, Nurmijärven kunta

Meri Ruuskanen, Tilastokeskus

Seppo Hänninen, Opetushallitus

Leena Matilainen, Opetushallitus

Päivi Väisänen-Haapanen, Kuntaliitto

Tiina Larsson, FCG Konsultointi

Kirsi Rinne, Järvenpään kaupunki

Seija Liinoja, Turun kaupunki

Erja Niittyviita, Kajaanin kaupunki

Heidi Manninen, Kajaanin kaupunki


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus hyväksytty Juhtan kokouksessa 9.10.2019.


Valmistuu

Syksyllä 2019


Tietoja päivitetty

2019-10-09