Palautepyyntö: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014), 2. vaihe

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHS-jaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014).
 
Tämä suositus korvaa Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot vuodelta 2007 (JIT 2007). JUHTA suosittelee, että valtion virastot, liikelaitokset, laitokset ja rahastot sekä kunnat ja kuntayhtymät käyttävät suosituksen liitteenä olevia Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja (JIT 2014) hankkiessaan IT-tuotteita ja palveluita. Suositus koostuu sen liitteenä olevista sopimusehdoista.
 
Suositusluonnos liitteineen (8 liitettä) oli ensimmäisellä palautekierroksella 28.1.-21.3.2014 välisenä aikana. Palautetta antoi yhteensä 40 tahoa. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Aineisto löytyy kohdasta "Materiaalit" tämän sivun alalaidassa. Tässä palautekierroksen toisessa vaiheessa pyydetään kommentteja työryhmän vastineeseen.

Lisätietoja
Lisätietoja antavat tarvittaessa työryhmän vetäjä Raimo Porttikivi (rjportti(at)gmail.com) tai työryhmän editori Olavi Köngäs (olavi.kongas(at)netum.fi).
 
Palautteen antaminen
Palautteenanto on päättynyt.
 
Materiaalit

» Muut uutiset