JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako -uudistus

Julkisen hallinnon suositus JHS 153 määrittelee Suomeen eurooppalaisen ETRS89-järjestelmän mukaisen EUREF-FIN -koordinaatiston ja suosittelee sen käyttöä Suomessa paikkatiedon tuotannossa.


Hanketyyppi

Suosituksen uudistaminen


Dokumentit


Tilanne

Uusi versio julkaistu 14.10.2008


Tietoja päivitetty

2008-10-22