Palautepyyntö: JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitysluonnos, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta päivitysluonnoksesta JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä.

 

Suositus määrittelee menettelytavat julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Suositus määrittelee sen, millä tavoin ja kenelle JHS-työstä on tiedotettava, miten suositusluonnos hyväksytetään ja missä muodossa valmis JHS-suositus julkaistaan. Suositukseen on tehty tarvittavat tekstipäivitykset jaostorakenteen muuttumisen johdosta sekä tarkennettu valmistelu- ja palauteprosesseja.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 1.11.-12.12.2016 välisenä aikana. Palautetta antoi yhteensä 17 tahoa. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / hylätty. Aineisto löytyy kohdasta "Materiaalit" tämän sivun alaosassa. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suosituksen päivitettyyn versioon.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa suosituksen editori Pekka Niemi, pekka.niemi(at)vm.fi.


Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

 


» Muut uutiset