Palautepyyntö: JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -päivitys, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitetty versio).

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 8.10.-18.11.2018 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon.

 

Suositus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitusta. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista sekä luokituksen soveltamisesta ja yhteyksistä muihin keskeisiin luokituksiin. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason vuoden 2021 kuntien tehtävien mukaisesta tilanteesta.

 

Yleisen JHS-prosessin mukaisen kommentoinnin ohella pyydetään kuntia vastaamaan kysymykseen: Näettekö, että työllisyysasiat tulisi erottaa omaksi palveluluokakseen sen sijaan, että niihin liittyviä tehtäviä on nyt osana aikuistyön ja elinkeinojen edistämisen palveluluokkia?

 

Tämä on palautekierroksen toinen vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) tai suosituksen editori Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta. 

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

 

 


» Muut uutiset