Palautepyyntö: JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -päivitys

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia (päivitetty versio).

 

Suosituksen tarkoitus on toimia ohjeena kuntien, kuntayhtymien ja näiden liikelaitosten XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muotoisessa taloustietojen raportoinnissa. Lukijalta edellytetään tietämystä kuntien sekä näiden liikelaitosten kirjanpidosta ja Valtiokonttorille tuotettavasta talousraportoinnista sekä siihen liittyvistä prosesseista. Tämän lisäksi lukijalta edellytetään tuntemusta näissä toiminnoissa käytettävistä ohjelmistoista sekä niiden toiminnallisuuksista ja perustietämys XBRL-standardista.

 

Suositusluonnos oli palautekierroksen toisessa vaiheessa 2.9.-16.9.2019 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä ylimääräisellä palautekierroksella pyydetään palautetta toisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon.

 

Tämä on työryhmän esityksestä toteutettu ylimääräinen palautepyyntö.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Elina Koskentalo, elina.koskentalo(at)tieke.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Suositusluonnos

Liite 1. Ohjelmiston tekniset vaatimukset

Liite 2. Taksonomian ja sen liitedokumenttien jakelupaketti

Liite 3. Kuntien tietopalvelun raportoinnin tekniset säännöt

Liite 4. Raportoinnin erillisohjeet

Työryhmän vastineet 2. vaiheen palautteisiin (tiedoksi palautteidenantajille)

 

 


» Muut uutiset