Palautepyyntö: JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -päivitys ja laajennus maakuntiin

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia ja sen laajennuksesta koskemaan maakuntia.

 

Suosituksen tarkoitus on toimia ohjeena kuntien, maakuntien, kuntayhtymien ja näiden liikelaitosten XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muotoisessa taloustietojen raportoinnissa.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Elina Koskentalo, elina.koskentalo(at)tieke.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi, sekä tiedottamiseen palautekierroksen 2. vaiheen alkamisesta. Puhelinnumeroa käytetään samaten mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Suositusluonnos liitteineen

 

 


» Muut uutiset