Palautepyyntö: JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -päivitys, 2. vaihe

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät toisen vaiheen palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut.

 

Suositusluonnos oli ensimmäisellä palautekierroksella 22.10.-21.11.2018 välisenä aikana. Työryhmä on merkinnyt kunkin annetun palautteen perään vastineensa käyttäen vaihtoehtoja: Hyväksytty / Huomioitu / Ei toimenpiteitä / Hylätty. Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnoksen päivitettyyn versioon sekä liitteisiin 1 ja 5. Muihin liitteisiin ei ole tehty muutoksia.

 

Palautekierroksen 1. vaiheessa ollut uusi liite 4 on numeroitu uudelleen liitteeksi 5 ja liite 5 on palautettu takaisin entiselle numerolleen liitteeksi 4. Palautetta pyydetään ainoastaan päivitetyistä dokumenteista.

 

Tämä on palautekierroksen toinen vaihe.

 

Lisätietoja


Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Pekka Sarkola, pekka.sarkola(at)gispo.fi

 

Tietosuoja


Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen


Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit


» Muut uutiset