JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta -päivityshanke

Hankkeen tavoitteena on päivittää JHS 178 -suositus. Kuntien KuntaGML-muotoisissa paikkatietopalvelurajapinnoissa on havaittu useita teknisiä puutteita. Jotta puutteet pystytään korjaamaan, tarvitsee rajapintojen ylläpito selkeän hallintamallin. Rajapinnoille tulee saada selkeä dokumentaatio niiden teknisistä toteutuksista ja parantaa niiden hyödynnettävyyttä. Tietomallin käytöstä ja aineistojen muodostamisesta tarvitaan selkeät ohjeistukset ja dokumentaatio UML- ja ER-mallien muodossa esimerkkiaineistojen kera.

 

Suositus tullaan nimeämään ja numeroimaan uudelleen: JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit

Hanke-ehdotus (hyväksytty 24.1.2018)

Taustadokumentti: Kansallisten maankäyttöpäätöstietojen tietomallien arviointi

Hankesuunnitelma (hyväksytty 22.3.2018 asiantuntijajaoston kokouksessa)

Palautepyyntö (1. vaihe) 21.1.2019

Palautekooste (1. vaihe) 20.2.2019

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 15.4.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 5.6.2019

Palautekooste (2. vaihe) 24.6.2019, korjattu 27.6.2019

Työryhmän vastine 2. vaiheen palautteeseen 12.9.2019


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Anne Jarva, anne.jarva(at)kuntaliitto.fi

Työryhmän editori: Pekka Sarkola, pekka.sarkola(at)gispo.fi


Tilanne

Hanke on päättynyt. Suositus hyväksytty Juhtan kokouksessa 9.10.2019.


Valmistuu

Syksyllä 2019


Tietoja päivitetty

2019-10-09