Palautepyyntö: JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitus (SLA) -päivitys

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitus (SLA).

 

Suosituksen tarkoitus on määrittää julkisessa hallinnossa käytettävien keskeisten jatkuvien ICT-palvelujen palvelutasoluokat. Palvelutasoluokat ovat yksi keino vaikuttaa palvelun laatuun. Tavoitteena on yhtenäistää ICT-palveluissa käytettäviä palvelutasomääreitä ja näin parantaa palvelujen yhteentoimivuutta.

 

Päädokumenttia on kevennetty siten, että se sisältää yleensä sovellettavat palvelutasot yksinkertaisessa muodossa. Liite 1 on pyritty laatimaan nykyistä suositusta helppokäyttöisemmäksi ja se tarjoaa työkalun palvelutoimittajille ja hankintayksiköille palvelutasoista sopimiseen.

 

Suositusluonnoksessa on huomioitu muuttuneen lainsäädännön vaatimukset ja vielä lausunnolla olevat lakiesitykset mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi on huomioitu uudet palvelumallit/teknologiat (SaaS, PaaS ja IaaS) ja miten palvelukokonaisuuksia tulisi mitata, raportoida ja sanktioida yksittäisten komponenttien sijaan, etenkin jos kyseessä on sama toimittaja.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa konsultointijohtaja Juha-Pekka Leskinen, juha-pekka.leskinen(at)netum.fi

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.

 

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi, sekä tiedottamiseen palautekierroksen 2. vaiheen alkamisesta. Puhelinnumeroa käytetään samaten mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Suositusluonnos liitteineen (zip-tiedosto)

 

 


» Muut uutiset