JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus (SLA) -päivitys

Hankkeen tavoitteena on päivittää voimassaoleva JHS 174. Lopputuloksena on päivitetty suositus, jossa:

  • päädokumenttia on kevennetty tarpeen mukaan niin, että se sisältää yleensä sovellettavat palvelutasot yksinkertaisessa muodossa
  • liite 1 (varsinainen SLA-sopimusliite) on vanhaa suositusta helppokäyttöisempi ja tarjoaa käyttökelpoisen työkalun palvelutoimittajille ja hankintayksiköille sopia palvelutasoista
  • on huomioitu muuttuneen lainsäädännön vaatimukset ja vielä lausunnolla olevat lakiesitykset mahdollisuuksien mukaan
    • julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta
    • HE 60/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
  • huomioidaan myös uudet palvelumallit/teknologiat kuten SaaS, PaaS ja IaaS
  • huomioidaan miten palvelukokonaisuuksia tulisi mitata, raportoida ja sanktioida yksittäisten komponenttien sijaan, etenkin jos kyseessä on sama toimittaja.

Hanketyyppi

Suosituksen päivitys


Dokumentit

Hanke-ehdotus 2.11.2018

Palautepyyntö hanke-ehdotuksesta 2.11.2018

Palautekooste hanke-ehdotuksesta 3.12.2018

Palautevastine hanke-ehdotuksesta 3.12.2018

Hankesuunnitelma 6.2.2019


Työryhmä

Hanke tehdään asiantuntijatyönä ilman erillistä työryhmää.

Asiantuntijatehtävät: Juha-Pekka Leskinen, juha-pekka.leskinen(at)netum.fi

Asiantuntija- ja editoritehtävät: Anna Tuominen, anna.tuominen(at)netum.fi


Tilanne

Hanke on käynnissä


Valmistuu

Kesällä/syksyllä 2019


Tietoja päivitetty

2019-04-01