JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 -päivityshanke

Keväällä 2016 otettiin käyttöön Suomen kansallisia koordinaattijärjestelmiä koskevat uudistetut JHS-suositukset (JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa ja JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako), jotka korvasivat JHS 153- ja JHS 154 -suositukset. Päivityksen taustalla oli olemassaolevien JHS-suositusten ja INSPIRE-direktiivin terminologiassa olleet ristiriitaisuudet. Samalla suositusten rakenteet yhdenmukaistettiin.

 

Tässä hankkeessa on tarkoitus päivittää ja yhdenmukaistaa olemassaolevan JHS 163 -suosituksen terminologia. Lisäksi suosituksen rakenne muutetaan nykyisten JHS-ohjeiden mukaiseksi.


Hanketyyppi

Suosituksen päivitys.


Dokumentit

Hanke-ehdotus

Hankesuunnitelma

Palautepyyntö (1. vaihe) 13.9.2018

Palautekooste (1. vaihe) 15.10.2018

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 11.2.2019

Palautepyyntö (2. vaihe) 13.2.2019

Toisessa vaiheessa ei saatu lisää palautetta 7.3.2019


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Markku Poutanen, Maanmittauslaitos (markku.poutanen(at)nls.fi)

Työryhmän editori: Pekka Sarkola, Gispo Oy (pekka.sarkola(at)gispo.fi)

Työryhmän jäsenet:

Marko Ollikainen, Maanmittauslaitos

Pasi Häkli, Maanmittauslaitos

Martin Vermeer, Aalto-yliopisto

 


Tilanne

Hanke on päättynyt


Valmistuu

Hyväksytty Juhtan kokouksessa 5.9.2019


Tietoja päivitetty

2019-09-05