JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -päivityshanke

INSPIRE-direktiivin metatietojen laatimista koskeva tekninen ohje päivitettiin syksyllä 2016. Päivitykset koskivat paikkatietopalveluja (Spatial Data Services), yhteentoimivuutta, teemakohtaisia metatietoja, kielestä riippumattomia yksilöiviä tunnuksia, aineistojen ja palvelujen välisiä linkityksiä sekä käyttö- ja saantirajoituksia.

 

Tämän hankkeen tavoitteena on päivittää JHS 158 Paikkatietojen metatiedot -suositus vastaamaan uuden INSPIRE-direktiivin metatietoja koskevan teknisen ohjeen mukaisia vaatimuksia. Päivitykset koskevat liitteitä 4-6. Lisäksi tarkistetaan koko suosituksen ja sen liitteiden kieliasu ja selkeytetään tekstiä tarvittaessa asiasisältöä muuttamatta.

 

Päivitetyn suosituksen nimeksi tulee Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot.


Hanketyyppi

Suosituksen päivityshanke


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 21.8.2017

Palautekooste (1. vaihe) 1.10.2017

Työryhmän vastine 1. vaiheen palautteeseen 17.1.2018

Toisen vaiheen palautepyyntö 22.1.2018

Toisen vaiheen palautekooste 6.2.2018


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Riikka Kivekäs, riikka.kivekas(at)maanmittauslaitos.fi

Työryhmän editori: Kai Koistinen, kai.koistinen(at)maanmittauslaitos.fi


Tilanne

Hanke on päättynyt. Päivitetty suositus julkaistiin 25.4.2018.


Valmistuu

Alkuvuonna 2018


Tietoja päivitetty

2018-04-25