JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -päivityshanke

INSPIRE-direktiivin metatietojen laatimista koskeva tekninen ohje päivitettiin syksyllä 2016. Päivitykset koskivat paikkatietopalveluja (Spatial Data Services), yhteentoimivuutta, teemakohtaisia metatietoja, kielestä riippumattomia yksilöiviä tunnuksia, aineistojen ja palvelujen välisiä linkityksiä sekä käyttö- ja saantirajoituksia.

 

Tämän hankkeen tavoitteena on päivittää JHS 158 Paikkatietojen metatiedot -suositus vastaamaan uuden INSPIRE-direktiivin metatietoja koskevan teknisen ohjeen mukaisia vaatimuksia. Päivitykset koskevat liitteitä 4-6. Lisäksi tarkistetaan koko suosituksen ja sen liitteiden kieliasu ja selkeytetään tekstiä tarvittaessa asiasisältöä muuttamatta.


Hanketyyppi

Suosituksen päivityshanke


Dokumentit

Hankesuunnitelma 27.1.2017

Palautepyyntö (1. vaihe) 21.8.2017


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Riikka Kivekäs, riikka.kivekas(at)maanmittauslaitos.fi

Työryhmän editori: Kai Koistinen, kai.koistinen(at)maanmittauslaitos.fi


Tilanne

Hanke on käynnissä.


Valmistuu

Joulukuussa 2017


Tietoja päivitetty

2017-08-20