Keskustelutilaisuus JHS 145 -suosituksen päivitysluonnoksesta

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alaisuudessa toimiva JHS-jaosto järjestää keskustelutilaisuuden JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa –suosituksen päivitysluonnoksesta torstaina 17.3. kello 12:30-16:00 Hotelli Arthurissa (Vuorikatu 19, Helsinki). (Huom! Uusi paikka päivitetty 10.3.2011).
 
Hankkeen tavoitteena on päivittää palvelutietojen ryhmittely paremmin nykyaikaisia semanttisia verkkoratkaisuja ja tarpeita palvelevaksi.
 
Suosituksessa laaditaan palvelutietojen ryhmittelyn kuvaus julkisen hallinnon verkkopalveluiden rakentamista varten. Palvelutietojen ryhmittely auttaa internet-palvelun suunnittelijaa rakentamaan palvelun asiakaslähtöisesti ja loogisesti siten, että tieto on löydettävissä verkkopalvelusta helposti, nopeasti ja ilman, että asiakkaan tarvitsee tietää, mikä taho tuottaa kyseisen tiedon tai vastaa palvelun järjestämisestä. Näin verkkopalvelua käyttävä asiakas löytää tarvitsemansa tiedon tai palvelun ilman, että hänen tarvitsee tietää kuka palvelua hallinnoi tai tuottaa.
Suositus auttaa järjestämään verkkopalvelussa käytettävän tiedon siten, että se on käyttäjän näkökulmasta yksinkertaisesti saatavilla ja tarvittaessa kytketty myös muualla samassa tai muissa verkkopalvelussa olevaan samaa aihepiiriä koskevaan tietoon (semanttisuus). Suositus auttaa verkkopalvelun suunnittelijaa rakentamaan palvelunsa siten, että tieto sijaitsee vain yhdessä paikassa ja se on helposti ja automaattisesti kytkettävissä myös muualla verkossa olevaan tietoon.
 

Ohjelma

12.30 - 12.50 Tervetuloa ja JHS-järjestelmän esittely

Pekka Niemi, JHS-projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

 

12.50 - 13.30 Suosituksen esittely

Elisa Kettunen, JHS 145 -työryhmän vetäjä, Suomen Kuntaliitto ja Suvi Pietikäinen, editori, Netum konsultointi Oy

  • Suositusluonnoksen sisältö ja keskeisimmät muutokset
  • Palveluluokitus
  • Valmistelun aikataulu
  • Keskustelua & kommentteja
13.30 - 14.00 Ontologian rakentaminen ja käyttö
Katri Seppälä, johtaja, Sanastokeskus TSK
  • Keskustelua & kommentteja
14.00 – 14.20 Kahvitauko
 
14.20 - 14.50 ”Yksi vai monta luokitusta palveluille? Fasettiluokitukset ja
moninäkymähaku”
Osma Suominen, tutkija, Aalto-yliopisto
  • Keskustelua & kommentteja
14.50 – 15.20 ”Luokitusten ja sanastojen julkaiseminen ja käyttöönotto: formaatteja ja käyttö verkkopalveluina”
Eero Hyvönen, professori, Aalto-yliopisto
  • Miten luokituksia ja ontologioita voidaan ottaa käyttöön?
15.20 – 15.40 Tietojen siirtäminen julkisen hallinnon portaalien välillä
Leila Oravisto ja Mirjam Heikkinen, Helsingin kaupunki
  • Esimerkkinä Pääkaupunkiseudun Palvelukartta, Hel.fi - ja Asiointi.hel.fi -sivustot
15.40 – 16.00 Keskustelua
  • Keskustelua suosituksesta ja evästyksiä työryhmälle

 Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

 
 Suositusluonnos on ladattavissa tältä sivustolta viimeistään 10.3.2011.
 
 Tervetuloa!
 

Tilaisuuden materiaalit