JHS-jaoston kokous 50

Aika: 20.1.2012 12.00 – 15.00
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, 6. krs, nh. Tera

Läsnä:
    
Timo Ketola, Alavuden kaupunki, pj     
Pekka Niemi, VM, sihteeri    
Jukka Uusitalo, VM    
Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto    
Teemupekka Virtanen, STM    
Heli Lehtinen, Verohallinto    
Anne Valkama, VRK    
Reino Ruotsalainen, MML     
Heikki Laaksamo, TIEKE    
Kai Karsma, TEM    
Leena Kerola-Korhonen, Oulun kaupunki    
Tomi Voutilainen, VTV    
Jaana Siitari, Kuntien Tiera Oy    
Mikko Eräkaski, Kansallisarkisto    
Elina Huttunen, SFS    
Suvi Pietikäinen, Netum konsultointi Oy    

Vieraat:
Ville-Veikko Ahonen, VM
Marko Ollikainen, MML
 


Esityslista


1.    Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen


Päätösesitys: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 


2.    Edellisen kokouksen muistio


Päätösesitys: merkitään 25.11.2011 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.3.    JHS-hankesuunnitelmat


Käsitellään yksi hankesuunnitelma:

Kaavan pohjakartan laatiminen

•    Marko Ollikainen

Päätösesitys: hyväksytään hankesuunnitelma.4.    JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys


Käsitellään JHS 136 –päivitysluonnoksen palautekierrosversio. Luonnos on tarkoitus esitellä vielä JUHTAn kokouksessa 25.1.2012 ennen palautekierroksen aloittamista.

Päätösesitys: hyväksytään luonnos jatkovalmisteluun.
 


5.    JHS-hankkeet


ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus
•    JUHTA hyväksyi luonnoksen suositukseksi 14.12.2011.

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -päivitys
•    Hanke on käynnissä.
 
Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Pro-jektisalkun hallinta”)
•    Hanke on jouduttu väliaikaisesti keskeyttämään, valmistelu jatkuu vuoden 2012 alkupuolella.

GNSS-mittaus EUREF-FIN-koordinaatistossa
•    Hanke on käynnissä, palautekierros käynnistetään 2/2012.

Tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
•    Hanke on käynnissä, palautekierros odottaa yhtä luonnoksen liitettä.
 
JHS Koodistot ja luokitukset
•    Luonnosta käsiteltiin työryhmässä 12.1.2012.

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys
•    Hankkeessa lähestytään palautekierrosta.

Päätösesitys: merkitään hankkeiden tilanne tiedoksi.6.    Jäsenasiat


JUHTA on nimennyt Elina Huttusen SFS:n, ja Mikko Eräkasken Kansallisarkiston edustajaksi.

Suomen Kuntaliitto on esittänyt jäsentä Ari Sainion tilalle, nimeäminen on vielä kesken.


Päätösesitys: merkitään tiedoksi.7.    Muut asiat
8.    Seuraava kokous
9.    Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen materiaalit