JHS-jaoston kokous 45 (2/2011)

Aika: 3.4.2011 12.00 – 15.00
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, 6. krs, nh. Aleksi ja Tera

 

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

 

2. Edellisen kokouksen muistio

Päätösehdotus: merkitään 28.1.2011 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.

 

3. Paikkatiedon JHS-toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Päätösehdotus: hyväksytään toimintasuunnitelma.

 

4. JHS-hanke-ehdotukset

Käsitellään yksi hanke-ehdotus:

JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta –suosituksen päivitys

Päätösehdotus: hyväksytään ehdotus poislukien liite 8 (palvelukomponentit),
nimetään hankkeelle vetäjä ja valmistellaan hankesuunnitelma.

 

5. Alustava luonnos ehdotukseksi JHS-järjestelmän kehittämisestä tietohallintolain asettamien vaatimusten mukaisesti

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

 

6. JHS-hankkeet

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

  • JUHTA hyväksyi luonnoksen suositukseksi 7.2.2011. Suositus, samoin kuin päivitetty JHS 171, julkaistiin 8.2.2011.

Paikkatiedon sisältöpalvelut

  • Hanke on käynnissä.

JHS 162 Paikkatiedon mallintaminen tiedonsiirtoa varten -päivitys

  • Luonnos pyritään saamaan palautekierrokselle viikolla 9.

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa
kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -päivitys

  • Hanke on käynnissä. Luonnoksesta järjestetään keskustelutilaisuus 17.3.2011.

Julkisen hallinnon standardisalkku

  • Hanke on käynnissä.

Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa (”Projektisalkun
hallinta”)

  •  Hanke on käynnissä.

GNSS-mittaus EUREF-FIN-koordinaatistossa

  • Hanke on käynnissä, aloituskokous pidettiin 18.2.2011.

ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunhallinta IT-kehittämishankkeissa

  • Hanke on käynnissä.

Julkisen hallinnon koodistot ja luokitukset

  • Hanke on käynnissä.

 

Päätösehdotus: merkitään hankkeiden tilanne tiedoksi.

 

7. Jäsenasiat

VM on saanut Suomen Kuntaliiton ehdotuksen jäsenestä Kaisa Kekkosen tilalle.

 

8. Muut asiat

 

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 1.4.2011 kello 12 - 15.

 

10. Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen materiaalit

Kokousmuistio

Esityslista (pdf)

Hanke-ehdotus, JHS Paikkatiedon toimintasuunnitelma 2011 ja

Luonnos JHS-järjestelmän kehittämisestä (zip)