Asiantuntijajaosto

Asiantuntijajaoston tehtävänä on tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) 5.2 §:n nojalla valmistella julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia julkisen hallinnon suosituksia. Aiemmin JHS-valmistelua ohjasi JHS-jaosto.

 

Asiantuntijajaoston vastuualueet ovat:

  • Uusien suosituskohteiden tunnistaminen
  • Suositusten laadinnan käynnistäminen ja yleinen ohjaaminen
  • Suositusten valmistelun tuki ja koordinointi
  • Yhtenäisistä lausuntomenettelyistä huolehtiminen
  • Tiedottaminen ja suositusten käyttöönoton tukeminen
  • JHS-työn pitkän tähtäyksen suunnittelu
  • JHS-järjestelmän kehittäminen

Yksittäisten suositusten valmistelutyö tehdään esimerkiksi hallinnon toimijoiden yhteistyönä tai jaoston tilauksena. JHS-suositusten laatimisprosessi on kuvattu JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -suosituksessa.

 

Jaoston toimikausi on 16.5.2016–28.2.2019.

 

Juhtan jäsenillä ja pääsihteerillä on oikeus osallistua jaoston kokouksiin.
 

Asiantuntijajaoston kokoonpano

 

Sami Kivivasara, VM, pj

Anne Kauhanen-Simanainen, VM

Heli Mikkelä, Tilastokeskus

Jani Heikkinen, VM

Antti Vertanen, MMM

Tuula Seppo, Suomen Kuntaliitto

 

Sihteeristö

 

Jaostolla on sihteeristö, joka tukee myös Juhtaa:

Sami Kivivasara, VM, pj

Heikki Talkkari, VM

Pekka Niemi, VRK (JHS-asiat)

Anne Kauhanen-Simanainen, VM

Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto
 

 

JHS-suositusten ajanmukaisuustarkistus

 

JHS-jaoston kokousmuistiot (vain toimikauteen -2016 asti).
 

Yhteystiedot

Postiosoite: Projektipäällikkö Pekka Niemi, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 HELSINKI

Puhelin: 0295 535 122

jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi