JHS-uutiskirje 4/2014

Uusi suositus: JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) hyväksyi 11.12.2014 pitämässään kokouksessa suosituksen JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa.

 

Suosituksessa suositellaan avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi kansainvälisesti tunnustettua Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –käyttölupaa. Tällä halutaan helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen hyödyntämistä ja yhtenäistää avoimen datan lisensoinnin käytäntöjä.

 

Suosituksen mukaisen käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta ja jatkojalostaa sitä maailmanlaajuisesti. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Käyttölupa ei kuitenkaan koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja.

 

Tämä kuntien ja valtion virastojen käyttöön tarkoitettu julkisen hallinnon JHS-suositus liittyy valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmaan. Ohjelman toimenpitein vauhditetaan julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista kansalaisten ja yritysten käyttöön. Avoimilla tietoaineistoilla tarkoitetaan tietoaineistoja, jotka ovat käytettävissä maksutta, koneluettavassa muodossa ja avoimin käyttöehdoin. 

 

Creative Commons on kansainvälinen, ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää luovuuden ja tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla.

 

Suosituksesta on valmisteilla iltapäiväseminaari 25.3.2015 valtiovarainministeriössä, osoitteessa Mariankatu 9. Tilaisuudesta lähetetään erillinen kutsu JHS-uutiskirjeen tilaajille (ja julkaistaan ohjelmasivu tällä sivustolla), kun ohjelma on vahvistettu.

 

Linkki suositukseen

 

Lisätietoja:

 

JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi

Neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etu.suku@vm.fi

 

 


» Muut uutiset