JHS-uutiskirje 2/2016

Uusi suositus

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) hyväksyi 26.10.2016 uuden suosituksen, JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma.

 

Suositus määrittelee kuntien ja kuntayhtymien talousarviolle ja -suunnitelmalle yhteisen rakenteen, jolla edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109

§) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa. Lisäksi varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen.

 

Suositus on tarkoitettu kunnille ja kuntayhtymille liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma.

 

Suosituksen ruotsinkielisen käännöksen on määrä valmistua viimeistään joulukuussa 2016.

 


» Muut uutiset